Obsah:


Příručka pro přepis textů do bodového písma

Základem této webové aplikace je publikace RNDr. Wandy GONZÚROVÉ Příručka pro přepis černotisku do bodového písma (1. vydání. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 1997). Obsahuje českou kodifikaci brailleského zápisu především matematických, fyzikálních a chemických textů. Většina pravidel je doplněna příklady.

Přestože se předkládaný dokument snaží věrně zachovat strukturu i obsah předlohy, došlo v něm k několika typům modifikací:

  • Přizpůsobení sazby, aby dokument odpovídal konvencím internetového prostředí.
  • Redakční zásahy – opravy překlepů a zjevných chyb.
  • Doplnění textu o další symboly. Nově připojené kapitoly jsou od původního textu odlišeny hvězdičkou v nadpise.

Pro optimální běh aplikace ve vašem prohlížeči doporučujeme zvolit, příp. pouze potvrdit její nastavení.

Citace: Gonzúrová, W. a kol. Příručka pro přepis černotisku do bodového písma. Opravené a doplněné vydání. [online]. Masarykova univerzita: Brno, 2010. Verze 1.0, poslední aktualizace ... [cit. D.M.RRRR]. Dostupné z URL: ...