Zápis termochemických rovnic s vyznačením skupenství všech zúčastněných látek (viz díl druhý CH16 Chemické rovnice ). Při zápisu reakčního tepla se indexy u značky entalpie zapisují v pořadí pravý horní index a pak pravý dolní index:

velké delta velké há s indexy dole 298 nahoře 0 konec indexů je rovno iks ká velké jé

Začátek   4 6 1 4 5 6 1 2 5 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 1 6 3 4 5 6 1 2 2 4 1 2 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 6 0 1 3 6 2 4 5  Konec

Obdobně zapisujeme i standardní slučovací a spalná tepla:

velké delta velké há s indexy dole sluč. nahoře 0 konec indexů  je rovno mínus 92 celých 3 desetin ká velké jé krát mol s horním indexem mínus 1 konec horního indexu

Začátek   4 6 1 4 5 6 1 2 5 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 1 6 2 3 4 1 2 3 1 3 6 1 4 6 3 1 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 6 3 4 5 6 2 4 1 2 2 1 4 0 1 3 6 2 4 5 0 3 1 3 4 1 3 5 1 2 3 3 4 3 6 3 4 5 6 1 1 5 6  Konec