Imaginární jednotka se značí „i“ stejně jako v černotisku. Jestliže je imaginární část komplexního čísla vyjádřena číslem, musí se „i“ zapsat s prefixem malého písmene:

zet je rovno á plus bé í

Začátek  1 3 5 6 0 2 3 5 6 1 0 2 5 6 1 2 2 4 Konec

zet je rovno 3 plus 9 í

Začátek  1 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 0 2 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 4 Konec

Číslo opačné ke komplexnímu číslu se značí zet s čárkou, v bodovém přepisu se čárka napíše jako index vpravo nahoře a uzavře se znakem konec indexu:

zet s čárkou je rovno mínus zet

Začátek  1 3 5 6 3 4 2 1 5 6 0 2 3 5 6 3 6 1 3 5 6 Konec

Komplexní čísla sdružená se značí stejně jako v černotisku pruhem:

zet s pruhem nad

Začátek  1 3 5 6 6 1 3 5 6 Konec

mínus zet s pruhem nad

Začátek  3 6 1 3 5 6 6 1 3 5 6 Konec

Pokud není pruhem označen jediný znak, musí se celý výraz označit jako výraz s pruhem, pomocí znaků:

začátek textu s pruhem

Začátek  3 5 6 4 5 6 Konec

konec textu s pruhem

Začátek  6 4 5 6 3 5 Konec

Mezi znaky začátku a konce textu s pruhem a vlastním výrazem se nepíše mezera:

závorka á plus bé í závorka zavřít závorka cé plus dé í závorka zavřít s pruhem nad

Začátek  3 5 6 4 5 6 2 3 6 1 0 2 5 6 1 2 2 4 3 5 6 2 3 6 1 4 0 2 5 6 1 4 5 2 4 3 5 6 6 4 5 6 3 5 Konec

Pozor na rozdíl v zápisech:

mínus zet s pruhem nad

Začátek  3 6 1 3 5 6 6 1 3 5 6 Konec

výraz minus zet konec výrazu to celé s pruhem nad

Začátek  3 4 6 4 5 6 1 3 5 6 6 4 5 6 3 5 Konec

Pro zápis absolutní hodnoty komplexního čísla se užívá shodně s černotiskem svislých čar, pro jejich užití platí stejná pravidla jako pro užívání závorek (viz první díl, kapitola M11 Závorky ) .

svislá čára zet svislá čára je rovno odmocnina z výrazu á na druhou plus bé na druhou konec odmocniny

Začátek  4 5 6 1 3 5 6 4 5 6 0 2 3 5 6 1 4 6 1 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 2 5 6 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 5 6 Konec

svislá čára 1 plus í svislá čára větší rovno svislá čára zet svislá čára

Začátek  4 5 6 3 4 5 6 1 0 2 5 6 2 4 4 5 6 0 3 4 5 2 3 5 6 4 5 6 1 3 5 6 4 5 6 Konec

Při zápisu komplexního čísla v geometrickém tvaru se vychází z pravidel pro zápis goniometrických funkcí. Mezi imaginární jednotkou a označením funkce sinus se vynechává mezera:

zet je rovno er závorka kosinus fí plus í sinus fí závorka zavřít

Začátek  1 3 5 6 0 2 3 5 6 1 2 3 5 2 3 6 1 4 1 3 5 2 3 4 0 4 5 1 2 4 0 2 5 6 2 4 0 2 3 4 2 4 1 3 4 5 0 4 5 1 2 4 3 5 6 Konec