Z.2 Číslice a čísla

Z.2.1 Číslice

Číslice

 – Zapisují se znaky písmen aj s prefixem číselného znaku: 3 4 5 6

Tedy:

Začátek  3 4 5 6 1 Konec
1
Začátek  3 4 5 6 1 2 Konec
2
Začátek  3 4 5 6 1 4 Konec
3
Začátek  3 4 5 6 1 4 5 Konec
4
Začátek  3 4 5 6 1 5 Konec
5
Začátek  3 4 5 6 1 2 4 Konec
6
Začátek  3 4 5 6 1 2 4 5 Konec
7
Začátek  3 4 5 6 1 2 5 Konec
8
Začátek  3 4 5 6 2 4 Konec
9
Začátek  3 4 5 6 2 4 5 Konec
0

Při zápisu čísla se číselný znak vztahuje pouze na řetězec písmen aj, desetinou čárku a tečku, oddělující tisíce:

11

Začátek  3 4 5 6 1 1 Konec

1,1

Začátek  3 4 5 6 1 2 1 Konec

706,9

Začátek  3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 1 2 4 2 2 4 Konec

1.340

Začátek  3 4 5 6 1 3 1 4 1 4 5 2 4 5 Konec

Platnost číselného znaku při zápisu čísla je tedy ukončena:

 1. mezerou:

  22 ok

  Začátek  3 4 5 6 1 2 1 2 0 1 3 5 1 3 Konec

  11 a

  Začátek  3 4 5 6 1 1 0 1 Konec
 2. dalším prefixem:

  3D

  Začátek  3 4 5 6 1 4 6 1 4 5 Konec

  27,3 a

  Začátek  3 4 5 6 1 2 1 2 4 5 2 1 4 5 1 Konec
 3. libovolným znakem mimo čárku, tečku a písmena aj:

  33k

  Začátek  3 4 5 6 1 4 1 4 1 3 Konec

  7y

  Začátek  3 4 5 6 1 2 4 5 1 3 4 5 6 Konec

Pokud číselný znak stojí před jiným písmenem než aj, má tento prefix zcela specifický význam:

paragraf

§

Začátek  3 4 5 6 3 4 6 Konec

procento

%

Začátek  3 4 5 6 1 2 3 4 Konec

Z.2.2 Číslovky řadové

Číslovky řadové

 – Zapisují se shodně s černotiskem jako číslovky základní s tečkou:

1.

Začátek  3 4 5 6 1 3 Konec

2.

Začátek  3 4 5 6 1 2 3 Konec

Z.2.3 Římské číslice

Římské číslice

 – Zapisují se stejně jako v černotisku velkými písmeny:

I (jedna)

Začátek  6 2 4 Konec

V (pět)

Začátek  6 1 2 3 6 Konec

X (deset)

Začátek  6 1 3 4 6 Konec

L (padesát)

Začátek  6 1 2 3 Konec

C (sto)

Začátek  6 1 4 Konec

D (pět set)

Začátek  6 1 4 5 Konec

M (tisíc)

Začátek  6 1 3 4 Konec

Pokud se zapisuje číslo kombinací římských číslic, pak se použije prefix pro řetězec velkých písmen:

65 = LXV

Začátek  3 4 5 6 1 2 4 1 5 0 2 3 5 6 5 6 1 2 3 1 3 4 6 1 2 3 6 Konec

4 = IV

Začátek  3 4 5 6 1 4 5 0 2 3 5 6 5 6 2 4 1 2 3 6 Konec

MDCXXI (1621)

Začátek  5 6 1 3 4 1 4 5 1 4 1 3 4 6 1 3 4 6 2 4 0 2 3 6 3 4 5 6 1 1 2 4 1 2 1 3 5 6 Konec

MCMXVIII (1918)

Začátek  5 6 1 3 4 1 4 1 3 4 1 3 4 6 1 2 3 6 2 4 2 4 2 4 0 2 3 6 3 4 5 6 1 2 4 1 1 2 5 3 5 6 Konec

MCMXCVI (1996)

Začátek  5 6 1 3 4 1 4 1 3 4 1 3 4 6 1 4 1 2 3 6 2 4 0 2 3 6 3 4 5 6 1 2 4 2 4 1 2 4 3 5 6 Konec

Přepis do bodového písma vychází důsledně z černotiskové předlohy:

"Jan je chlapík!"

Začátek  2 3 5 6 6 2 4 5 1 1 3 4 5 0 2 4 5 1 5 0 1 4 1 2 5 1 2 3 1 1 2 3 4 3 4 1 3 2 3 5 2 3 5 6 Konec

(To se uvidí ...)

Začátek  2 3 6 6 2 3 4 5 1 3 5 0 2 3 4 1 5 0 1 3 6 1 2 3 6 2 4 1 4 5 3 4 0 3 3 3 3 5 6 Konec

Léta Páně MDCXXI

Začátek  6 1 2 3 3 4 5 2 3 4 5 1 0 6 1 2 3 4 1 6 1 3 4 5 1 2 6 0 5 6 1 3 4 1 4 5 1 4 1 3 4 6 1 3 4 6 2 4 Konec

Spojovník se zapisuje také ve shodě s černotiskem bez mezer:

Je-li ...

Začátek  6 2 4 5 1 5 2 5 1 2 3 2 4 0 3 3 3 Konec