Značky fyzikálních veličin jsou velmi často rozlišovány pomocí indexů. Poloha indexů, exponentů a veškerých symbolů, které jsou v černotisku zapisovány mimo rovinu základního řádku, se v bodovém písmu označuje následujícími znaky:

index horní

 3 4

index dolní

 1 6

index přesně shora

Začátek  6 3 4 Konec

index přesně zdola

Začátek  6 1 6 Konec

znak konce indexu

 1 5 6

znak pruhu nad veličinou

Začátek  6 4 5 6 Konec

tilda ~

Začátek  6 5 Konec

Každý index je důsledně zapisován se znakem konce indexu. Tilda a znak pruhu nad veličinou se zapisují bezprostředně za znak, nad kterým jsou v černotiskovém zápisu uvedeny.

Index vpravo dole je součástí označení dané veličiny, a proto je při současném zápisu s dalšími symboly (např. vektorová šipka, pruh, mocnina apod.) zapisován vždy jako první:

es s dolním indexem 1 konec dolního indexu je rovno zlomek gé té s indexy dole 1 nahoře 2 konec indexů lomeno dvěma konec zlomku

Začátek  2 3 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 0 2 3 5 6 2 3 1 2 4 5 2 3 4 5 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 Konec

Jestliže se zápis vztahu či vzorce nevejde na jeden řádek bodového přepisu, použije se znak pro rozdělení matematického textu (pátý bod):

velké é s dolním indexem ká 1 konec dolního indexu je rovno 1 polovina em s dolním indexem 1 konec dolního indexu vé s indexy dole 1 nahoře 2 konec indexů

Začátek  6 1 5 1 6 1 3 3 4 5 6 1 1 5 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 1 3 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 5 Zalomení
 1 2 3 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec

Indexy zapisované k veličinám zleva se zapisují v pořadí znak horního indexu, horní index, znak konce indexu, znak dolního indexu, dolní index, znak konce indexu a značka veličiny:

zleva s indexy dole velké zet nahoře velké á konec indexů velké iks

Začátek  3 4 6 1 1 5 6 1 6 6 1 3 5 6 1 5 6 6 1 3 4 6 Konec

zleva s indexy dole 88 nahoře 226 konec indexů velké er á

Začátek  3 4 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 4 1 5 6 1 6 3 4 5 6 1 2 5 1 2 5 1 5 6 6 1 2 3 5 1 Konec

Průměrné (střední) hodnoty fyzikálních veličin se značí buď značkou veličiny s indexem „p“ a nebo značkou veličiny s pruhem. Znak pruhu se píše bezprostředně za znakem veličiny:

vé s pruhem nad je rovno es lomeno té

Začátek  1 2 3 6 6 4 5 6 0 2 3 5 6 2 3 2 3 4 1 2 4 5 6 2 3 4 5 5 6 Konec

Jestliže se zapisuje průměrná veličina ve vzorci, pak při vypuštění operačních znaků se zapisují další činitelé bez mezery:

es je rovno vé s pruhem nad té

Začátek  2 3 4 0 2 3 5 6 1 2 3 6 6 4 5 6 2 3 4 5 Konec

Tilda, umístěná v černotiskovém zápisu nad značkou veličiny, se zapisuje jako pruh bezprostředně za značku:

antineutríno

ný s pruhem nad

Začátek  4 5 1 3 4 5 6 5 Konec