Pro odvození názvu sloučeniny nebo pro odvození jejího vzorce je třeba pracovat s oxidačními čísly prvků. Oxidační čísla se zapisují stejně jako v černotisku římskými číslicemi vpravo nahoře u značky prvku. U kladných oxidačních čísel se znaménko „+“ nezapisuje, záporná oxidační čísla se zapisují se znaménkem „-“.

Zápis prvku s oxidačním číslem je v následujícím pořadí: značka prvku, znak horního indexu, znaménko (je-li záporné), římská číslice, znak závěru indexu:

velké ká na velké í tou

Začátek  6 1 3 3 4 6 2 4 1 5 6 Konec

velké í s horním indexem mínus velké í konec horního indexu

Začátek  6 2 4 3 4 3 6 6 2 4 1 5 6 Konec

Oxidační čísla zapsaná u jednotlivých prvků v chemickém vzorci neruší platnost prefixu řetězce velkých písmen pro celou molekulu:

velké ká na velké í tou velké ef s horním indexem mínus velké í konec horního indexu

Začátek  5 6 1 3 3 4 6 2 4 1 5 6 1 2 4 3 4 3 6 6 2 4 1 5 6 Konec

Jestliže se zapisují současně horní index vpravo (oxidační číslo) a dolní index vpravo (počet atomů v molekule), postupuje se v tomto pořadí: značka prvku, znak horního indexu, znaménko (je-li záporné), římská číslice, znak závěru indexu, snížené číslo určující počet prvků v molekule a bez mezery další prvek v molekule:

velké en s indexy dole 2 nahoře velké í konec indexů velké ó s horním indexem mínus velké í velké í konec horního indexu

Začátek  5 6 1 3 4 5 3 4 6 2 4 1 5 6 2 3 1 3 5 3 4 3 6 5 6 2 4 2 4 1 5 6 Konec

velké ef é s indexy dole 2 nahoře velké í velké í konec indexů velké ó s indexy dole 3 nahoře mínus velké í velké í konec indexů

Začátek  6 1 2 4 1 5 3 4 5 6 2 4 2 4 1 5 6 2 3 6 1 3 5 3 4 3 6 5 6 2 4 2 4 1 5 6 2 5 Konec

velké há s indexy dole 2 nahoře velké í konec indexů velké cé s horním indexem velké í velké vé konec horního indexu velké ó s indexy dole 3 nahoře mínus velké í velké í konec indexů

Začátek  5 6 1 2 5 3 4 6 2 4 1 5 6 2 3 1 4 3 4 5 6 2 4 1 2 3 6 1 5 6 1 3 5 3 4 3 6 5 6 2 4 2 4 1 5 6 2 5 Konec

Jestliže má oxidační číslo hodnotu nula, zapisujeme značku prvku, index vpravo nahoře, nulu s číselným znakem a znak konce indexu.

velké zet en s horním indexem 0 konec horního indexu

Začátek  6 1 3 5 6 1 3 4 5 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 Konec

velké ó s indexy dole 2 nahoře 0 konec indexů

Začátek  6 1 3 5 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 2 3 Konec