Nápověda

Kontakty

Webovou publikaci vytvořilo Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Administrátor webu je Jan Rygl.

Rozvržení příručky

Rozdělení do kapitol kopíruje předlohu RNDr. Wandy GONZÚROVÉ Příručka pro přepis černotisku do bodového písma (1. vydání. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 1997, 38 s.).

  Kapitola Z

  Kapitola se zabývá zásadami zápisu běžného textu, formátování textu, cizích abeced a úvodem do zápisu čísel a výrazů. Znalost kapitoly je klíčová pro porozumění dalším kapitolám.

  Kapitoly M1, M2, M3

  Kapitoly se věnují matematice, zápisu vzorců, rovnic, postupů řešení příkladů, tabulkám, maticím a podobně.

  M1 se snaží pokrýt matematiku základní školy, obsahuje operace, množiny, geometrii a matematické základy pro pochopení fyziky.

  M2 rozšiřuje množiny a přidává látku v osnovách středních škol včetně integrálního a diferenciálního počtu a matematické logiky.

  M3 se věnuje speciálním symbolům, formátování matematiky a značení matematiky použité v důkazech, vyšší fyzice a podobně.

  Kapitoly F1, F2

  Tato část se věnuje fyzice. Kapitola F1 pokrývá zápis jednotek, veličin vzorců a seznamuje s většinou středoškolské fyziky. Kapitola F2 doplňuje grafické znázornění schémat elektrických obvodů, vektory a úvádí některé pokročilejší vzorečky z různých oblastí fyziky.

  Kapitoly CH1, CH2

  Kapitoly se věnují chemii. Zatímco CH1 pokrývá základy chemie, jednoduché vzorce a rovnice a základní značení elektronových vzorců, CH2 se věnuje komplikovanějším vzorcům a grafickému zápisu chemie.

Technické informace

Webová aplikace byla testována na prohlížečích Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome.

Zatímco prohlížeče Mozilla a Google Chrome podporují výrazy zapsané ve značkovacím jazyce MathML, pro Internet Explorer je třeba doinstalovat doplněk MathPlayer (v nejbližší době by měla být hotovo i česká verze).

Rozložení na stránce je plovoucí a přizpůsobuje se aktuální šířce okna, pokud chcete dosáhnout optimálního vzhledu, doporučujeme v nastavení zvolit volbu co nejblíže odpovídající vaší používané šířce okna (detekuje se automaticky).

Pokud používáte kontrastní barvy či z jiného důvodu nemáte bílé pozadí, je možné změnit barvu obrázků a bodového zápisu v nastavení. Barvu běžného textu si musíte zvolit manuálně v nastavení vašeho prohlížeče. Při zvolení nové barvy může být načítání pomalejší. Nepanikařte a neklikejte vícekrát. Obrázky se musí v nové barvě vygenerovat. Každá strana, kterou otevřete poprvé s novou barvou, kterou ještě nikdo nepoužil, se bude tedy poprvé načítat delší čas (nikdy ne více než minutu, řádově v desítkách sekund u delších stran).