Znázorňování orbitalů se provádí stejně jako v černotisku graficky pomocí rámečků. Označení orbitalu se zapíše před rámeček, mezi označením a rámečkem je vždy mezera. Jednotlivé rámečky degenerovaných orbitalů se zapisují bez mezery. Pro prázdné orbitaly se užívá následující označení:

2s

prázdný čtvercový rámeček

Začátek  3 4 5 6 1 2 2 3 4 0 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 Konec

2p

tři prázdné čtvercové rámečky vedle sebe dotýkající se hranami

Začátek  3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 0 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 Konec

3d

pět prázdných čtvercových rámečků vedle sebe dotýkajících se hranami

Začátek  3 4 5 6 1 4 5 1 4 5 0 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 Konec

Pro jednotlivé elektrony, které se v černotisku vyznačují šipkami, se užívají znaky:

nepárový elektron

šipka nahoru

 1 4 5 6

párový elektron

šipka nahoru šipka dolů

Začátek  1 4 5 6 3 4 5 6 Konec

Při zápisu těchto znaků do rámečků se postupuje tak, že znaky dvojice elektronového páru nahradí dva znaky prázdného rámečku a znak nepárového elektronu se zapíše spolu s prvním znakem pro prázdný rámeček:

čtvercový rámeček s šipkou nahoru uvnitř

Začátek  1 2 3 4 6 1 4 5 6 Konec

čtvercový rámeček s šipkou nahoru a šipkou dolů uvnitř

Začátek  1 4 5 6 3 4 5 6 Konec

dva čtvercové rámečky s šipkami nahoru uvnitř a prázdný čtvercový rámeček vedle sebe

Začátek  1 2 3 4 6 1 4 5 6 1 2 3 4 6 1 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 Konec

čtvercový rámeček s šipkou nahoru a šipkou dolů a dva čtvercové rámečky s šipkami nahoru uvnitř vedle sebe

Začátek  1 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 4 5 6 1 2 3 4 6 1 4 5 6 Konec

Při zápisu elektronové konfigurace se označení orbitů v tisku provádí shodně s černotiskem nad jednotlivými rámečky:

zleva dolní index 6 konec indexu velké cé dvojtečka

1s

čtvercový rámeček s šipkou nahoru a šipkou dolů uvnitř

2s

čtvercový rámeček s šipkou nahoru a šipkou dolů uvnitř

2p

dva čtvercové rámečky s šipkami nahoru uvnitř a prázdný čtvercový rámeček vedle sebe

Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 3 4 5 6 1 2 3 4 0 3 4 5 6 1 2 2 3 4 0 0 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4Vynechaný znak Zalomení
 1 6 3 4 5 6 1 2 4 1 5 6 6 1 4 2 5 0 1 4 5 6 3 4 5 6 0 1 4 5 6 3 4 5 6 0 1 2 3 4 6 1 4 5 6 1 2 3 4 6 1 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 Konec

Při běžném „ručním“ zápisu se označení orbitů zapíše před jednotlivé rámečky s vynecháním mezery. Jestliže zápis elektronové konfigurace přesáhne v bodovém přepisu řádek, použije se znak pro dělení matematického textu (pátý bod):

zleva dolní index 6 konec indexu velké cé dvojtečka

1s

čtvercový rámeček s šipkou nahoru a šipkou dolů uvnitř

2s

čtvercový rámeček s šipkou nahoru a šipkou dolů uvnitř

2p

dva čtvercové rámečky s šipkami nahoru uvnitř a prázdný čtvercový rámeček vedle sebe

Začátek  1 6 3 4 5 6 1 2 4 1 5 6 6 1 4 2 5 0 3 4 5 6 1 2 3 4 0 1 4 5 6 3 4 5 6 5 Zalomení
 3 4 5 6 1 2 2 3 4 0 1 4 5 6 3 4 5 6 0 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 0 1 2 3 4 6 1 4 5 6 1 2 3 4 6 1 4 5 6 1 2 3 4 6 1 3 4 5 6 Konec

Také zápis elektronové konfigurace pomocí hlavního a vedlejšího kvantového čísla je shodný s černotiskem. Počet elektronů v jednotlivých orbitalech se zapisuje jako exponent:

zleva dolní index 6 konec indexu velké cé dvojtečka

1 es na druhou 2 es na druhou 2 pé na druhou

Začátek  1 6 3 4 5 6 1 2 4 1 5 6 6 1 4 2 5 0 3 4 5 6 1 2 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 5 Zalomení
 3 4 5 6 1 2 2 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec

Při použití zkráceného zápisu se stejně jako v černotisku zapíše značka předcházejícího vzácného plynu do hranatých závorek:

zleva dolní index 9 konec indexu velké ef dvojtečka

hranatá závorka zleva s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké há hranatá zavřít 2 es na druhou 2 pé na pátou

Začátek  1 6 2 4 1 5 6 6 1 2 4 2 5 0 6 2 3 6 1 6 3 4 5 6 1 2 6 1 2 5 1 5 6 6 3 5 6 0 5 Zalomení
 3 4 5 6 1 2 2 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 5 6 1 5 1 5 6 Konec

zleva dolní index 19 konec indexu velké ká dvojtečka

hranatá závorka zleva s dolním indexem 18 konec dolního indexu velké á er hranatá zavřít 4 es na první

Začátek  1 6 3 4 5 6 1 2 4 1 5 6 6 1 3 2 5 0 6 2 3 6 1 6 3 4 5 6 1 1 2 5 1 5 6 6 1 1 2 3 5 6 3 5 6 0 5 Zalomení
 3 4 5 6 1 4 5 2 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec