F1.3 Základní jednotky SI

VeličinaznačkaJednotka SIznačka
délkal, s
Začátek  1 2 3 2 0 2 3 4 Konec
metrm 1 3 4
hmotnostm 1 3 4kilogramkg
Začátek  1 3 1 2 4 5 Konec
čast 2 3 4 5sekundas 2 3 4
elektrický proudI
Začátek  6 2 4 Konec
ampérA
Začátek  6 1 Konec
teplota termodynamickáT
Začátek  6 2 3 4 5 Konec
kelvinK
Začátek  6 1 3 Konec
látkové množstvín 1 3 4 5molmol
Začátek  1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec

Kromě Kelvinovy teplotní stupnice lze trvale používat Celsiovu teplotní stupnici:

teplota Celsiova

té čárka tau

Začátek  2 3 4 5 2 0 4 5 2 3 4 5 Konec

Celsiův stupeň

stupeň velké cé

Začátek  3 4 5 6 2 3 4 6 1 4 Konec

Celsiova teplotní stupnice je definována vztahem:

té je rovno složená závorka velké té mínus velké té s dolním indexem 0 konec dolního indexu složená zavřít stupeň velké cé

Začátek  2 3 4 5 0 2 3 5 6 4 6 2 3 6 6 2 3 4 5 0 3 6 6 2 3 4 5 1 6 3 4 5 6 2 4 5 4 6 3 5 6 3 4 5 6 2 3 4 6 1 4 Konec

velké té s dolním indexem 0 konec dolního indexu je rovno 273 celých 15 setin velké ká

Začátek  6 2 3 4 5 1 6 3 4 5 6 2 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 2 4 5 1 4 2 1 1 5 0 6 1 3 Konec