Fyzikální veličiny se označují ve shodě s černotiskem, každá veličina označená velkým písmenem se zapisuje důsledně s prefixem velkého písmene:

rychlost

v

 1 2 3 6

práce

W

Začátek  6 1 2 3 5 6 Konec

úhlová rychlost

omega

Začátek  4 5 2 4 5 6 Konec

Součin mezi veličinami se ve shodě s černotiskem zapisuje buď s vyznačeným operačním znakem, nebo bez něj. Při zápisu součinu bez vyznačeného operačního znaku se u veličin značených velkým písmenem nepoužívá prefixu pro řetězec velkých písmen, ale zapisuje se každá veličina zvlášť s prefixem pro velké písmeno:

velké pé je rovno velké ú krát velké í

Začátek  6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 6 1 3 6 0 3 6 2 4 Konec

nebo

P = UI

Začátek  6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 6 1 3 6 6 2 4 Konec

es je rovno vé krát té

Začátek  2 3 4 0 2 3 5 6 1 2 3 6 0 3 2 3 4 5 Konec

nebo

s = vt

Začátek  2 3 4 0 2 3 5 6 1 2 3 6 2 3 4 5 Konec

Jestliže je výsledná veličina vyjádřená podílem veličin, pak se ve shodě s černotiskem zapíše buď jako dělení, nebo ve formě zlomku. V tomto případě se zlomek zapisuje podle základních pravidel, tedy se znakem začátku a konce zlomku:

v = s:t

Začátek  1 2 3 6 0 2 3 5 6 2 3 4 0 2 5 2 3 4 5 Konec

nebo

vé je rovno es lomeno té

Začátek  1 2 3 6 0 2 3 5 6 2 3 2 3 4 1 2 4 5 6 2 3 4 5 5 6 Konec

Číselné indexy veličin se zapisují vždy s číselným znakem. Není-li zpochybněna jednoznačnost zápisu, lze znak závěru indexu vypustit:

velké ef s dolním indexem 1 konec dolního indexu

Začátek  6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 Konec

vé s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  1 2 3 6 1 6 3 4 5 6 1 2 Konec

velké ef je rovno velké ef s dolním indexem 1 konec dolního indexu plus velké ef s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  6 1 2 4 0 2 3 5 6 6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 0 2 5 6 6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 2 Konec

Pokud značky veličin s indexem jsou zapsány v součinu bez vyznačení operačního znaku, je znak závěru indexu nezbytný:

velké em s dolním indexem 1 konec dolního indexu je rovno velké ef s dolním indexem 1 konec dolního indexu á s dolním indexem 1 konec dolního indexu

Začátek  6 1 3 4 1 6 3 4 5 6 1 0 2 3 5 6 6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 1 1 6 3 4 5 6 1 Konec

velké em s dolním indexem 1 konec dolního indexu je rovno velké ef s dolním indexem 1 konec dolního indexu krát á s dolním indexem 1 konec dolního indexu

Začátek  6 1 3 4 1 6 3 4 5 6 1 0 2 3 5 6 6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 0 3 1 1 6 3 4 5 6 1 Konec

Ostatní indexy se zapisují ve shodě s černotiskem. Je-li indexem velké písmeno, zapisuje se důsledně s prefixem pro velké písmeno. Vzhledem k jednoznačnosti těchto zápisů lze znak závěru indexu vypustit:

vztlaková síla

velké ef s dolním indexem vé zet konec dolního indexu

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 2 3 6 1 3 5 6 Konec

tíhová síla

velké ef s dolním indexem gé

Začátek  6 1 2 4 1 6 6 1 2 4 5 Konec

gravitační síla

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 2 4 5 Konec