Limita se zapisuje stejně jako v černotisku označením „lim“ a mezní hodnota argumentu se zapíše jako index přesně zdola. Před jednoduchou šipkou v indexu se nepíše mezera. Posloupnost nebo funkce, jejíž limitu počítáme, se zapíše znakem konce indexu také bez mezery:

limita pro en jdoucí k nekonečno z á s dolním indexem en je rovno á

Začátek  1 2 3 2 4 1 3 4 6 1 6 1 3 4 5 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 3 4 5 1 5 6 1 1 6 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 Konec

limita pro en jdoucí k nekonečno z zlomek závorka mínus 1 závorka zavřít na en tou plus en lomeno 2 en konec zlomku je rovno 1 polovina

Začátek  1 2 3 2 4 1 3 4 6 1 6 1 3 4 5 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 3 4 5 1 5 6 2 3 2 3 6 3 6 3 4 5 6 1 3 5 6 3 4 1 3 4 5 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 1 3 4 5 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 1 3 4 5 5 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 Konec

Při zápisu nevlastní limity se před plus a mínus ve spojení se znakem nekonečna nepíše mezera, nejedná se o operační znak:

limita pro en jdoucí k nekonečno z á s dolním indexem en je rovno plus nekonečno

Začátek  1 2 3 2 4 1 3 4 6 1 6 1 3 4 5 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 3 4 5 1 5 6 1 1 6 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 2 5 6 3 4 5 6 1 3 4 5 Konec

limita pro en jdoucí k nekonečno z á s dolním indexem en je rovno mínus nekonečno

Začátek  1 2 3 2 4 1 3 4 6 1 6 1 3 4 5 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 3 4 5 1 5 6 1 1 6 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 3 6 3 4 5 6 1 3 4 5 Konec

Derivace se zapisuje shodně s černotiskem čárkou v pravém horním indexu. U vyšších derivací se v indexu zapíše příslušný počet čárek. Každý index je uzavřen znakem konec indexu:

ef s čárkou závorka iks závorka zavřít je rovno závorka iks na třetí závorka zavřít s čárkou plus závorka mínus 1 závorka zavřít závorka iks na druhou závorka zavřít s čárkou plus 2 závorka iks na druhou závorka zavřít s čárkou plus 2 závorka iks závorka zavřít s čárkou

Začátek  1 2 4 3 4 2 1 5 6 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 0 2 3 5 6 2 3 6 1 3 4 6 3 4 3 4 5 6 1 4 1 5 6 3 5 6 3 4 2 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 2 3 6 3 6 3 4 5 6 1 3 5 6 2 3 6 1 3 4 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 3 5 6 3 4 2 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 3 4 5 6 1 2 2 3 6 1 3 4 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 3 5 6 3 4 2 1 5 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 2 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 3 4 2 1 5 6 Konec

ef s horním indexem dvojitá prima konec horního indexu je větší než 0

Začátek  1 2 4 3 4 2 2 1 5 6 2 3 6 1 3 4 6 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 3 5 6 0 2 3 4 3 4 5 6 2 4 5 Konec

závorka iks na druhou závorka zavřít s čárkou je rovno 2 iks

Začátek  2 3 6 1 3 4 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 3 5 6 3 4 2 1 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 3 4 6 Konec

Pro zápis integrálů se užívají následující znaky:

integrál     integrál

 2 3 4 6

znak dolní meze integrálu

Začátek  6 1 6 Konec

znak horní meze integrálu

Začátek  6 3 4 Konec

Za znakem integrálu se zapíše integrovaná funkce bez mezery a zápis je ukončen stejně jako v černotisku diferenciálem proměnné opět bez mezery:

integrál 2 na iks tou dé iks

Začátek  2 3 4 6 3 4 5 6 1 2 3 4 1 3 4 6 1 5 6 1 4 5 1 3 4 6 Konec

Určitý integrál se zapisuje v pořadí znak integrálu, znak dolní meze, dolní mez, znak horní meze, horní mez, znak konce indexu a integrovaná funkce. Zápis dolní meze se neukončuje znakem konec indexu, je jednoznačně ukončen znakem horní meze:

integrál od á do bé ze ef závorka iks závorka zavřít dé iks je rovno hranatá závorka velké ef závorka iks závorka zavřít hranatá zavřít s indexy dole á nahoře bé konec indexů

Začátek  2 3 4 6 1 2 4 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 1 4 5 1 3 4 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 6 2 3 6 6 1 2 4 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 6 3 5 6 1 6 1 1 5 6 3 4 1 2 1 5 6 Konec

Jsou-li meze vyjádřeny číslem, zapisují se důsledně s číselným znakem:

integrál od mínus 2 do 1 ze iks na třetí dé iks je rovno hranatá závorka zlomek iks na čtvrtou lomeno čtyřmi konec zlomku hranatá zavřít s indexy dole mínus 2 nahoře 1 konec indexů je rovno tři tečky

Začátek  2 3 4 6 6 1 6 3 6 3 4 5 6 1 2 6 3 4 3 4 5 6 1 1 5 6 1 3 4 6 3 4 3 4 5 6 1 4 1 5 6 1 4 5 1 3 4 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 6 2 3 6 2 3 1 3 4 6 3 4 3 4 5 6 1 4 5 1 5 6 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 5 6 6 3 5 6 1 6 3 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 1 5 6 0 2 3 5 6 0 3 3 3 Konec

Jsou-li meze integrálu vyjádřeny obecně proměnnou s indexem, zapíše se se znakem konce indexu:

integrál od té s dolním indexem zet do té s dolním indexem ká ze ef závorka té závorka zavřít dé té je rovno es

Začátek  2 3 4 6 6 1 6 2 3 4 5 1 6 1 3 5 6 1 5 6 6 3 4 2 3 4 5 1 6 1 3 1 5 6 1 2 4 2 3 6 2 3 4 5 3 5 6 1 4 5 2 3 4 5 0 2 3 5 6 2 3 4 Konec