Z.6 Jednotky měření

Značky všech jednotek a forma zápisu jsou shodné s černotiskem.

Z.6.1 Délka

metr

m

Začátek  1 3 4 Konec

50 m

Začátek  3 4 5 6 1 5 2 4 5 0 1 3 4 Konec

decimetr

dm

Začátek  1 4 5 1 3 4 Konec

7 dm

Začátek  3 4 5 6 1 2 4 5 0 1 4 5 1 3 4 Konec

centimetr

cm

Začátek  1 4 1 3 4 Konec

10 cm

Začátek  3 4 5 6 1 2 4 5 0 1 4 1 3 4 Konec

milimetr

mm

Začátek  1 3 4 1 3 4 Konec

15 mm

Začátek  3 4 5 6 1 1 5 0 1 3 4 1 3 4 Konec

kilometr

km

Začátek  1 3 1 3 4 Konec

50 km

Začátek  3 4 5 6 1 5 2 4 5 0 1 3 1 3 4 Konec

1 m = 1000 mm

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0 1 3 4 1 3 4 Konec

... ušli 15 km...

Začátek  3 3 3 0 1 3 6 1 5 6 1 2 3 2 4 0 3 4 5 6 1 1 5 0 1 3 1 3 4 3 3 3 Konec

Z.6.2 Obsah plochy

čtvereční metr

Začátek  1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

čtvereční decimetr

dm²

Začátek  1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

čtvereční centimetr

cm²

Začátek  1 4 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

čtvereční milimetr

mm²

Začátek  1 3 4 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

čtvereční kilometr

km²

Začátek  1 3 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

rozloha 1650 m²

Začátek  1 2 3 5 1 3 5 1 3 5 6 1 2 3 1 3 5 1 2 5 1 0 3 4 5 6 1 1 2 4 1 5 2 4 5 0 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

1 m² =100 dm²

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 0 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

ar

a

Začátek  1 Konec

14 a

Začátek  3 4 5 6 1 1 4 5 0 1 Konec

hektar

ha

Začátek  1 2 5 1 Konec

81 ha

Začátek  3 4 5 6 1 2 5 1 0 1 2 5 1 Konec

1 ha =100 a

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 2 5 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 0 1 2 5 1 Konec

Z.6.3 Objem

krychlový metr

Začátek  1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec

krychlový centimetr

cm³

Začátek  1 4 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec

krychlový milimetr

mm³

Začátek  1 3 4 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec

krychlový kilometr

km³

Začátek  1 3 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec

Duté míry

litr

l

Začátek  1 2 3 Konec

7 l

Začátek  3 4 5 6 1 2 4 5 0 1 2 3 Konec

decilitr

dl

Začátek  1 4 5 1 2 3 Konec

2 dl

Začátek  3 4 5 6 1 2 0 1 4 5 1 2 3 Konec

mililitr

ml

Začátek  1 3 4 1 2 3 Konec

20 ml

Začátek  3 4 5 6 1 2 2 4 5 0 1 3 4 1 2 3 Konec

hektolitr

hl

Začátek  1 2 5 1 2 3 Konec

10 hl

Začátek  3 4 5 6 1 2 4 5 0 1 2 5 1 2 3 Konec

1 l = 1 dm³

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 2 3 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 0 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec

1 l = 1000 cm³

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 2 3 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0 1 4 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec

Z.6.4 Hmotnost

kilogram

kg

Začátek  1 3 1 2 4 5 Konec

gram

g

Začátek  1 2 4 5 Konec

dekagram

dag

Začátek  1 4 5 1 1 2 4 5 Konec

metrický cent

q

Začátek  1 2 3 4 5 Konec

tuna

t

Začátek  2 3 4 5 Konec

1 kg = 1000 g

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 3 1 2 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0 1 2 4 5 Konec

... 3 q obilí

Začátek  3 3 3 0 3 4 5 6 1 4 0 1 2 3 4 5 0 1 3 5 1 2 2 4 1 2 3 3 4 Konec