Protonová a nukleonová čísla se zapisují pomocí horních a dolních indexů před značkou prvků. Pokud je třeba zapsat oba indexy součastně, zapisují se v pořadí levý horní index, levý dolní index a značka příslušného prvku. Indexy se zapisují důsledně se znakem konce indexu:

zleva horní index 12 konec indexu velké cé

Začátek   3 4 3 4 5 6 1 1 2 1 5 6 6 1 4  Konec

zleva dolní index 6 konec indexu velké cé

Začátek   1 6 3 4 5 6 1 2 4 1 5 6 6 1 4  Konec

zleva s indexy dole 6 nahoře 12 konec indexů velké cé

Začátek   3 4 3 4 5 6 1 1 2 1 5 6 1 6 3 4 5 6 1 2 4 1 5 6 6 1 4  Konec