Z.3 Datum, čas a měna

Z.3.1 Datum

Datum

 – se zapisuje v souladu s černotiskem řadovými číslovkami:

11. 6. 1995

Začátek  3 4 5 6 1 1 3 0 3 4 5 6 1 2 4 3 0 3 4 5 6 1 2 4 2 4 1 5 Konec

11. června 1995

Začátek  3 4 5 6 1 1 3 0 1 4 6 1 5 1 2 3 5 1 2 3 6 1 3 4 5 1 0 3 4 5 6 1 2 4 2 4 1 5 Konec

Ve shodě s černotiskem lze v případě potřeby zapsat datum čísly i bez mezer:

11.6.1995

Začátek  3 4 5 6 1 1 3 3 4 5 6 1 2 4 3 3 4 5 6 1 2 4 2 4 1 5 Konec

Z.3.2 Měna

Měna

 – se zapisuje běžně užívanými zkratkami:

Začátek  6 1 3 1 4 6 Konec

h

Začátek  1 2 5 Konec

12,50 Kč

Začátek  3 4 5 6 1 1 2 2 1 5 2 4 5 0 6 1 3 1 4 6 Konec

127 Kč 50 h

Začátek  3 4 5 6 1 1 2 1 2 4 5 0 6 1 3 1 4 6 0 3 4 5 6 1 5 2 4 5 0 1 2 5 Konec

Z.3.3 Hodiny

Hodiny

 – se zapisují ve shodě s černotiskem buď:

12.30 h

Začátek  3 4 5 6 1 1 2 3 1 4 2 4 5 0 1 2 5 Konec

anebo:

12 h 30 min

Začátek  3 4 5 6 1 1 2 0 1 2 5 0 3 4 5 6 1 4 2 4 5 0 1 3 4 2 4 1 3 4 5 Konec