Zápis chemického textu vychází důsledně z černotiskové podoby textů a ze základních pravidel pro přepis do bodového písma.

Při zápisu značek chemických prvků a iontů jsou užívány tyto symboly:

index horní pravý, levý

 3 4

index dolní pravý, levý

 1 6

index přesně shora

Začátek  6 3 4 Konec

index přesně zdola

Začátek  6 1 6 Konec

závěr indexu

 1 5 6

Chemické značky zapisujeme důsledně ve shodě s černotiskem. Pokud je značka tvořena jedním písmenem, zapisuje se důsledně s prefixem pro velké písmeno, pokud je značka ze dvou písmen, první se zapíše s prefixem velkého písmena a druhé malé se zapíše bezprostředně za něj bez mezery a bez prefixu:

H

Začátek  6 1 2 5 Konec

Na

Začátek  6 1 3 4 5 1 Konec

O

Začátek  6 1 3 5 Konec

Mg

Začátek  6 1 3 4 1 2 4 5 Konec

S

Začátek  6 2 3 4 Konec

Ca

Začátek  6 1 4 1 Konec

C

Začátek  6 1 4 Konec

Fe

Začátek  6 1 2 4 1 5 Konec

Při zápisu počtu atomů prvku se mezi číslem a značkou prvku nepíše mezera:

2Hg

Začátek  3 4 5 6 1 2 6 1 2 5 1 2 4 5 Konec

3S

Začátek  3 4 5 6 1 4 6 2 3 4 Konec

Označení elementárních částic je shodné s černotiskem, náboj se zapisuje jako index vpravo nahoře. Znak „+“ nebo „-“ se zapisuje bez mezery (nejedná se o operační znak).

elektron

é s horním indexem mínus konec horního indexu

Začátek  1 5 3 4 3 6 Konec

proton

pé s horním indexem plus konec horního indexu

Začátek  1 2 3 4 3 4 2 5 6 Konec

neutron

en s horním indexem 0 konec horního indexu

Začátek  1 3 4 5 3 4 3 4 5 6 2 4 5 Konec

nebo

n

 1 3 4 5

V případě neutrálního náboje neutronu není nutné v běžných zápisech exponent vyznačovat.

Ionty prvků se zapisují podle stejného pravidla. Za značku prvku se napíše znak indexu vpravo nahoře, znak „+“ nebo „-“ pro označení náboje a nakonec znak závěru indexu. Při zápisu značek iontů v běžném textu nebo izolovaně lze znak závěru indexu vypustit pouze s ohledem na jednoznačnost:

velké há s horním indexem plus konec horního indexu

Začátek  6 1 2 5 3 4 2 5 6 1 5 6 Konec

nebo

Začátek  6 1 2 5 3 4 2 5 6 Konec

velké cé el s horním indexem mínus konec horního indexu

Začátek  6 1 4 1 2 3 3 4 3 6 1 5 6 Konec

nebo

Začátek  6 1 4 1 2 3 3 4 3 6 Konec

Pokud má ion více kladných či záporných nábojů, zapisuje se v tomto pořadí: značka prvku, znak indexu vpravo nahoře, číslo určující počet nábojů (důsledně s číselným znakem), znak náboje „+“ nebo „-“ a znak závěru indexu:

velké cé á s horním indexem 2 plus konec horního indexu

Začátek  6 1 4 1 3 4 3 4 5 6 1 2 2 5 6 1 5 6 Konec

nebo

Začátek  6 1 4 1 3 4 3 4 5 6 1 2 2 5 6 Konec

velké á el s horním indexem 3 plus konec horního indexu

Začátek  6 1 1 2 3 3 4 3 4 5 6 1 4 2 5 6 1 5 6 Konec

nebo

Začátek  6 1 1 2 3 3 4 3 4 5 6 1 4 2 5 6 Konec

velké ó s horním indexem 2 mínus konec horního indexu

Začátek  6 1 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 3 6 1 5 6 Konec

nebo

Začátek  6 1 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 3 6 Konec

Jestliže ion je tvořen skupinou prvků a v zápisu se objevuje součastně pravý horní i pravý dolní index, zapisuje se v následujícím pořadí: značka prvku, sníženým číslem pravý dolní index (počet daných atomů prvku v iontu), znak horního indexu, číslo s číselným znakem a značka náboje „+“ nebo „-“, konec indexu. U iontů s jedním nábojem se zapíše jen značka příslušného náboje:

velké es velké ó s indexy dole 4 nahoře 2 mínus konec indexů

Začátek  5 6 2 3 4 1 3 5 2 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 3 6 1 5 6 Konec

velké en velké há s indexy dole 4 nahoře plus konec indexů

Začátek  5 6 1 3 4 5 1 2 5 2 5 6 3 4 2 5 6 1 5 6 Konec

Znak konce indexu lze vypustit při zápisu iontové rovnice:

velké en á s horním indexem plus konec horního indexu plus é s horním indexem mínus konec horního indexu šipka doprava velké en á

Začátek  6 1 3 4 5 1 3 4 2 5 6 1 5 6 0 2 5 6 1 5 3 4 3 6 1 5 6 0 2 5 1 3 5 6 1 3 4 5 1 Konec