Úvodní slovo

Vážení přátelé, dostáváte do rukou příručku pro přepis černotisku do bodového písma. Vydání této příručky je součástí rozsáhlejšího projektu – přípravy pro zápis v bodovém písmu.

S rozmachem výpočetní techniky a elektronických kompenzačních pomůcek se nevidomým otevírají nové možnosti studia i uplatnění. Tím však narůstají i požadavky na přesný zápis odborných textů, zvláště matematiky. Moderní kompenzační pomůcky umožňují převod textu jak z černotisku do bodového písma, tak i naopak. Proto je nutné, aby tento převod byl oboustranně přesný. Vzhledem k tomu, že narostly požadavky zvláště na přepis odborných textů, bylo nutné zavést takový systém, který by principiálně umožňoval zápis například i vyšší matematiky.

Příručka je rozdělena do čtyř dílů. které jsou členěny podle jednotlivých témat. V prvním dílu je všeobecný základ a matematika M1 v rozsahu učiva základní školy. Ve druhém dílu jsou pak základy fyziky F1 a chemie CH1 v rozsahu učiva základní školy. Třetí díl příručky obsahuje matematiku M2, fyziku F2 a chemii CH2 v rozsahu učiva středoškolského. Ve čtvrtém dílu pak budou základy pro přepis vyšší matematiky. Každý díl je rozšířením dílu předchozího, a proto je třeba všechny díly příručky třeba chápat jako celek. Pro lepší orientaci bude v každém díle přiložen rejstřík k příslušnému dílu a rejstřík celkový.

Na závěr bych ráda poděkovala všem kolegům a spolupracovníkům, zvláště pak Mgr. Emílii Průchové a Mgr. Evě Hadáčkové za velmi cenné připomínky, které nemalou měrou přispěly k současné podobě příručky. Přestože všechny připravované změny byly průběžně ověřovány, přivítáme všechny vaše poznatky a zkušenosti.

Wanda Gonzúrová