Veličiny, které se používají při chemických výpočtech:

VeličinaZnačkaJednotka
látkové množstvín 1 3 4 5mol
Začátek  1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
molární hmotnostM
Začátek  6 1 3 4 Konec

zlomek ká gé lomeno mol konec zlomku

zlomek gé lomeno mol konec zlomku

Začátek  1 3 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
koncentrace roztokuc 1 4

zlomek mol lomeno em na třetí konec zlomku

zlomek mol lomeno dé em na třetí konec zlomku

Začátek  1 3 4 1 3 5 1 2 3 1 2 4 5 6 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec
Začátek  1 3 4 1 3 5 1 2 3 1 2 4 5 6 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec

Jednotky ve tvaru zlomku se píší bez znaků začátku a konce zlomku.

Vztahy pro výpočet molární hmotnosti a koncentrace:

velké em je rovno em lomeno en

Začátek  6 1 3 4 0 2 3 5 6 2 3 1 3 4 1 2 4 5 6 1 3 4 5 5 6 Konec

cé je rovno en lomeno vé

Začátek  1 4 0 2 3 5 6 2 3 1 3 4 5 1 2 4 5 6 1 2 3 6 5 6 Konec

Výpočty molárních hmotností, hmotností látek z chemických rovnic a koncentrací roztoků se provádějí v souladu s pravidly pro zápis matematických operací, zápis chemických vzorců a v maximální shodě s černotiskem.

Při zápisu molární hmotnosti určité sloučeniny se značka molární hmotnosti a značka prvku zapisují každá zvlášť s prefixem velkého písmene. Postup zápisu: M s prefixem velkého písmene, bez mezery závorka, značka prvku nebo molekuly s příslušnými prefixy, konec závorky:

velké em závorka velké cé á velké cé el s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít

Začátek  6 1 3 4 2 3 6 6 1 4 1 6 1 4 1 2 3 2 3 3 5 6 Konec

Obdobně jako při fyzikálních výpočtech se zapisuje každá zadaná veličina na nový řádek, volným řádkem se oddělí vztahy, z nichž se při výpočtech vychází a dalším volným řádkem se oddělí vlastní výpočet.

V příkladech výpočtů černotiskový zápis již odpovídá předpokládané úpravě v bodovém písmu.

Příklad 1:

...výpočet molární hmotnosti velké ef é s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó s dolním indexem 3 konec dolního indexu...

Řešení:

velké em závorka velké ef é závorka zavřít je rovno 55 celých 8 desetin zlomek gé lomeno mol konec zlomku

velké em závorka velké ó závorka zavřít je rovno 16 zlomek gé lomeno mol konec zlomku

velké em závorka velké ef é s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó s dolním indexem 3 konec dolního indexu závorka zavřít je rovno 2 krát velké em závorka velké ef é závorka zavřít plus 3 krát velké em závorka velké ó závorka zavřít

velké em závorka velké ef é s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó s dolním indexem 3 konec dolního indexu závorka zavřít je rovno 2 krát 55 celých 8 desetin zlomek gé lomeno mol konec zlomku plus 3 krát 16 celých 0 desetin zlomek gé lomeno mol konec zlomku

...atd...

Řešení:

Začátek  6 1 3 4 2 3 6 6 1 2 4 1 5 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 5 1 5 2 1 2 5 0 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  6 1 3 4 2 3 6 6 1 3 5 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 2 4 0 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  6 1 3 4 2 3 6 6 1 2 4 1 5 2 3 6 1 3 5 2 5 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 Zalomení
 3 6 1 3 4 2 3 6 6 1 2 4 1 5 3 5 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 4 0 3 6 1 3 4 2 3 6 6 1 3 5 3 5 6 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  6 1 3 4 2 3 6 6 1 2 4 1 5 2 3 6 1 3 5 2 5 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 1 5 1 5 2 1 2 5 0 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 0 2 5 6 3 4 5 6 1 4 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 1 1 2 4 2 2 4 5 0 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec

...atd...

Příklad 2:

...výpočet hmotnost produktu velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu ze známé hmotnosti reaktoru (KI ) při dané chemické reakci...

Řešení:

velké cé el s dolním indexem 2 konec dolního indexu plus 2 velké ká velké í šipka doprava velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu plus 2 velké ká velké cé el

2 mol velké ká velké í šipka doprava 1 mol velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu

en závorka velké ká velké í závorka zavřít je rovno 2 mol

en závorka velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít je rovno 1 mol

em je rovno velké em krát en

 1. em závorka velké ká velké í závorka zavřít je rovno en závorka velké ká velké í závorka zavřít krát velké em závorka velké ká velké í závorka zavřít

  velké em závorka velké ká velké í závorka zavřít je rovno 166 zlomek gé lomeno mol konec zlomku

  em závorka velké ká velké í závorka zavřít je rovno 2 mol krát 166 zlomek gé lomeno mol konec zlomku

  em závorka velké ká velké í závorka zavřít je rovno 332 gé

  stejně pro em závorka velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít

  em závorka velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít je rovno 254 gé

  em závorka velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít je rovno 254 gé

 2. 332 gé velké ká velké í šipka doprava 254 gé velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu

  em závorka velké ká velké í závorka zavřít je rovno 2 gé

    332 g KI .... 254 g em závorka velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít je rovno otazník
  ↑   2 g KI .... x   g velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu
  -------------------------------------

  iks je rovno 254 krát zlomek dvě lomeno tři statřicetidvěma konec zlomku gé

atd.

iks je rovno 1 celá 5 desetin gé velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Řešení:

Začátek  6 1 4 1 2 3 2 3 0 2 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 1 3 2 4 0 2 5 1 3 5 6 2 4 2 3 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 3 4 5 6 1 2 0 6 1 3 6 1 4 1 2 3 Konec
Začátek  3 4 5 6 1 2 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 0 5 6 1 3 2 4 0 2 5 2 4 5 6 1 3 5 3 4 5 6 1 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Zalomení
 6 2 4 2 3 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  1 3 4 5 2 3 6 5 6 1 3 2 4 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  1 3 4 5 2 3 6 6 2 4 2 3 3 5 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  1 3 4 0 2 3 5 6 6 1 3 4 0 3 1 3 4 5 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  3 4 5 6 1 3 Konec
Začátek  1 3 4 2 3 6 5 6 1 3 2 4 3 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 5 2 3 6 5 6 1 3 2 4 3 5 6 0 3 6 1 3 4 2 3 6 5 6 1 3 2 4 3 5 6 Konec
Začátek  6 1 3 4 2 3 6 5 6 1 3 2 4 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 2 4 1 2 4 0 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  1 3 4 2 3 6 5 6 1 3 2 4 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 1 3 4 1 3 4 1 3 5 1 2 3 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 1 1 2 4 1 2 4 0 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  1 3 4 2 3 6 5 6 1 3 2 4 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 1 4 1 2 0 1 2 4 5 Konec

stejně pro em závorka velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít

Začátek  1 3 4 2 3 6 6 2 4 2 3 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 2 4 1 2 4 0 1 2 4 5 Konec
Začátek  3 4 5 6 1 4 1 4 1 2 0 1 2 4 5 0 5 6 1 3 2 4 0 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 2 1 5 1 4 5 0 1 2 4 5 0 6 2 4 2 3 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  3 4 5 6 1 2 3 0 1 3 4 2 3 6 5 6 1 3 2 4 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 1 2 4 5 Konec
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 1 3 4 2 3 6 6 2 4 2 3 3 5 6 0 2 3 5 6 2 6 Konec
Začátek  3 4 5 6 1 4 1 4 1 2 0 1 2 4 5 0 5 6 1 3 2 4 3 3 3 3 4 5 6 1 2 1 5 1 4 5 0 1 2 4 5 0 6 2 4 2 3 Konec
Začátek  1 4 5 6 0 3 4 5 6 1 2 0 1 2 4 5 0 5 6 1 3 2 4 3 3 3 1 3 4 6 0 1 2 4 5 0 6 2 4 2 3 0 1 4 5 6 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  1 3 4 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 5 1 4 5 0 3 2 3 3 4 5 6 1 2 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 1 4 1 2 5 6 0 1 2 4 5 Konec

atd.

Začátek  1 3 4 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 5 0 1 2 4 5 0 6 2 4 2 3 Konec
Příklad 3:

...výpočet koncentrace roztoku, vzniklého rozpuštěním daného látkového množství látky v daném objemu vody...

Řešení:

en je rovno 0 celá 1 desetin mol

velké vé je rovno 0 celá 5 desetin dé em na třetí

cé je rovno en lomeno vé

cé je rovno zlomek 0 celá 1 desetin mol lomeno 0 celá 5 desetin dé em na třetí konec zlomku

cé je rovno 0 celá 2 desetin zlomek mol lomeno dé em na třetí konec zlomku

Řešení:

Začátek  1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 5 0 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  1 4 0 2 3 5 6 2 3 1 3 4 5 1 2 4 5 6 6 1 2 3 6 5 6 Konec
Začátek  1 4 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 2 4 5 2 1 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 5 0 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 5 6 Konec
Začátek  1 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 2 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 1 2 4 5 6 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec
Příklad 4:

...výpočet hmotnosti látky pro přípravu roztoku dané koncentrace...

Řešení:

cé je rovno 0 celá 2 desetin zlomek mol lomeno dé em na třetí konec zlomku

velké vé je rovno 0 celá 5 desetin dé em na třetí

velké em je rovno 40 zlomek gé lomeno mol konec zlomku


en je rovno cé krát velké vé

em je rovno en krát velké em


en je rovno 0 celá 2 desetin zlomek mol lomeno dé em na třetí konec zlomku krát 0 celá 5 desetin dé em na třetí

en je rovno 0 celá 1 desetin mol

em je rovno 0 celá 1 desetin mol krát 40 zlomek gé lomeno mol konec zlomku

em je rovno 4 gé

Řešení:

Začátek  1 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 2 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 1 2 4 5 6 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec
Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 5 0 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec
Začátek  6 1 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 5 2 4 5 0 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  1 3 4 5 0 2 3 5 6 1 4 0 3 6 1 2 3 6 Konec
Začátek  1 3 4 0 2 3 5 6 1 3 4 5 0 3 6 1 3 4 Konec
Začátek  0 0 0 0 0 0 0 0 Konec
Začátek  1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 2 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 1 2 4 5 6 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 2 4 5 2 1 5 0 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec
Začátek  1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  1 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 0 1 3 4 1 3 5 1 2 3 0 3 3 4 5 6 1 4 5 2 4 5 0 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec
Začátek  1 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 5 0 1 2 4 5 Konec