Převody jednotek se provádějí ve shodě s černotiskem. Pro přepis matematických operací se vychází z pravidel pro přepis matematického textu do bodového písma a jen fyzikální jednotky, které jsou ve tvaru zlomku, se zapisují bez znaku začátku a konce zlomku:

1 zlomek ká em lomeno há konec zlomku je rovno zlomek 1000 em lomeno 3600 es konec zlomku je rovno 10 třicetišestin em lomeno es konverguje k 0 celá 28 setin em lomeno es

Začátek   3 4 5 6 1 0 1 3 1 3 4 1 2 4 5 6 1 2 5 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0 1 3 4 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 1 2 4 2 4 5 2 4 5 0 2 3 4 5 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 2 4 5 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 1 2 4 5 6 0 1 3 4 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 2 3 4 0 5 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 2 1 2 5 0 1 3 4 1 2 4 5 6 2 3 4  Konec

1 em lomeno es je rovno zlomek 0 celá 001 tisícin ká em lomeno zlomek 1 lomeno tři tisícešesti sty konec zlomku há konec zlomku je rovno 0 celá 001 tisícin krát 3600 zlomek ká em lomeno há konec zlomku je rovno 3 celé 6 desetin zlomek ká em lomeno há konec zlomku

Začátek   3 4 5 6 1 0 1 3 4 1 2 4 5 6 2 3 4 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 2 4 5 2 2 4 5 2 4 5 1 0 1 3 1 3 4 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 1 2 4 2 4 5 2 4 5 5 6 0 1 2 5 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 2 4 5 2 4 5 1 0 3 3 4 5 6 1 4 1 2 4 2 4 5 2 4 5 0 1 3 1 3 4 1 2 4 5 6 1 2 5 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 2 1 2 4 0 1 3 1 3 4 1 2 4 5 6 1 2 5  Konec

1 ká velké w krát há je rovno 1000 velké w krát 3600 es je rovno 3 celé 6 desetin krát 10 na šestou velké w krát es je rovno 3 celé 6 desetin krát 10 na šestou velké jé

Začátek   3 4 5 6 1 0 1 3 6 1 2 3 5 6 0 3 1 2 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0 6 1 2 3 5 6 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 1 4 1 2 4 2 4 5 2 4 5 0 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 2 1 2 4 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 1 2 4 5 3 4 3 4 5 6 1 2 4 0 6 1 2 3 5 6 0 3 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 2 1 2 4 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 1 2 4 5 3 4 3 4 5 6 1 2 4 0 6 2 4 5  Konec

1 zlomek té lomeno há á konec zlomku je rovno zlomek 1000 ká gé lomeno 10000 em na druhou konec zlomku je rovno 0 celá 1 desetin zlomek ká gé lomeno em na druhou konec zlomku

Začátek   3 4 5 6 1 0 0 2 3 4 5 1 2 4 5 6 1 2 5 1 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0 1 3 1 2 4 5 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 0 1 3 1 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2  Konec