Příklady zápisu některých vztahů a zákonů:

F2.4.1 Mechanika

okamžité zrychlení

á s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu je rovno zlomek velké delta vé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu lomeno velké delta té konec zlomku

Začátek  1 2 5 2 0 2 3 5 6 2 3 4 6 1 4 5 1 2 3 6 2 5 2 1 2 4 5 6 4 6 1 4 5 2 3 4 5 5 6 Konec

druhý pohybový zákon

velké tučné ef je rovno zlomek velké delta pé lomeno velké delta té konec zlomku

Začátek  6 6 1 2 4 0 2 3 5 6 2 3 4 6 1 4 5 5 5 1 2 3 4 1 2 4 5 6 4 6 1 4 5 2 3 4 5 5 6 Konec

dostředivá síla

výraz velké ef s dolním indexem dé to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu je rovno em výraz á s dolním indexem dé to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 4 5 1 5 6 2 5 2 0 2 3 5 6 1 3 4 1 1 6 1 4 5 1 5 6 2 5 2 Konec

velké ef s dolním indexem dé je rovno em omega na druhou er

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 4 5 2 4 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 3 5 Konec

gravitační síla

velké ef s dolním indexem gé je rovno kapa zlomek em s dolním indexem 1 konec dolního indexu em s dolním indexem 2 konec dolního indexu lomeno er na druhou konec zlomku

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 2 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 4 5 1 3 2 3 1 3 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 1 3 4 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 5 6 Konec

výraz velké ef s dolním indexem gé to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu je rovno em výraz á s dolním indexem gé to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 2 4 5 1 5 6 2 5 2 0 2 3 5 6 1 3 4 1 1 6 1 2 4 5 1 5 6 2 5 2 Konec

tíhová síla

velké ef s dolním indexem gé je rovno em gé

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 4 5 1 2 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 1 2 4 5 Konec

intenzita
gravitačního pole

velké ká s dolním indexem há je rovno zlomek kapa velké em s dolním indexem velké zet lomeno závorka velké er s dolním indexem velké zet plus há závorka zavřít na druhou konec zlomku

Začátek  6 1 3 1 6 1 2 5 1 5 6 0 2 3 5 6 2 3 4 5 1 3 6 1 3 4 1 6 6 1 3 5 6 1 5 6 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 2 3 6 6 1 2 3 5 1 6 6 1 3 5 6 1 5 6 0 2 5 6 1 2 5 3 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 5 6 Konec

kruhová rychlost

vé s dolním indexem ká há konec dolního indexu je rovno odmocnina z výrazu zlomek kapa velké em s dolním indexem velké zet lomeno velké er s dolním indexem velké zet plus há konec zlomku konec odmocniny

Začátek  1 2 3 6 1 6 1 3 1 2 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 4 6 2 3 4 5 1 3 6 1 3 4 1 6 6 1 3 5 6 1 5 6 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 6 1 2 3 5 1 6 6 1 3 5 6 1 5 6 0 2 5 6 1 2 5 5 6 1 5 6 Konec

momentová věta

výraz velké em s dolním indexem 1 konec dolního indexu to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu plus výraz velké em s dolním indexem 2 konec dolního indexu to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu plus . . plus výraz velké em s dolním indexem en to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu je rovno 0 s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  6 1 3 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 2 5 2 0 2 5 6 6 1 3 4 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 2 5 2 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 3 3 0 6 1 3 4 1 6 1 3 4 5 1 5 6 2 5 2 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 5 2 Konec

Bernoulliho rovnice

1 polovina znak pro ró vé na druhou plus pé je rovno konst.

Začátek  2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 4 5 1 2 3 5 1 2 3 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 2 5 6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 1 3 1 3 5 1 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 3 Konec

stavová rovnice

pé velké vé je rovno en velké er velké té

Začátek  1 2 3 4 6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 1 3 4 5 5 6 1 2 3 5 2 3 4 5 Konec

Hookův zákon

epsilon je rovno 1 lomeno velké é sigma s dolním indexem en

Začátek  4 5 1 5 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 6 1 5 5 6 4 5 2 3 4 1 6 1 3 4 5 1 5 6 Konec

F2.4.3 Mechanické kmitání a vlnění

harmonický kmitavý pohyb

ipsilon je rovno ipsilon s dolním indexem em sinus omega té

Začátek  1 3 4 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 5 6 1 6 1 3 4 1 5 6 2 3 4 2 4 1 3 4 5 4 5 2 4 5 6 2 3 4 5 Konec

frekvence vlastních kmitů

ef s dolním indexem 0 konec dolního indexu je rovno zlomek 1 lomeno 2 pí konec zlomku odmocnina z výrazu ká lomeno em konec odmocniny

Začátek  1 2 4 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 1 4 6 2 3 1 3 1 2 4 5 6 1 3 4 5 6 1 5 6 Konec

rovnice postupné vlny

ipsilon je rovno ipsilon s dolním indexem em sinus 2 pí závorka té lomeno velké té mínus iks lomeno lambda závorka zavřít

Začátek  1 3 4 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 5 6 1 6 1 3 4 1 5 6 2 3 4 2 4 1 3 4 5 3 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 4 5 Zalomení
 2 3 6 2 3 2 3 4 5 1 2 4 5 6 6 2 3 4 5 5 6 0 3 6 2 3 1 3 4 6 1 2 4 5 6 4 5 1 2 3 5 6 3 5 6 Konec

Coulombův zákon

svislá čára výraz velké ef s dolním indexem é to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu svislá čára je rovno zlomek 1 lomeno 4 pí epsilon s dolním indexem 0 konec dolního indexu epsilon s dolním indexem er konec zlomku zlomek svislá čára velké kvé s dolním indexem 1 konec dolního indexu velké kvé s dolním indexem 2 konec dolního indexu svislá čára lomeno er na druhou konec zlomku

Začátek  4 5 6 6 1 2 4 1 6 1 5 1 5 6 2 5 2 4 5 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 4 5 1 2 3 4 4 5 1 5 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 4 5 1 5 1 6 1 2 3 5 1 5 6 5 6 5 Zalomení
 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 1 2 3 4 5 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 5 6 Konec

elektrické napětí

velké ú s dolním indexem velké á velké bé konec dolního indexu je rovno zlomek velké w s dolním indexem velké á velké bé konec dolního indexu lomeno kvé konec zlomku

Začátek  6 1 3 6 1 6 5 6 1 1 2 1 5 6 0 2 3 5 6 2 3 6 1 2 3 5 6 1 6 5 6 1 1 2 1 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6 Konec

velké ú je rovno velké delta fí

Začátek  6 1 3 6 0 2 3 5 6 4 6 1 4 5 4 5 1 2 4 Konec

1. Kirchhoffův zákon

suma od ká je rovno 1 do en ze velké er s dolním indexem ká velké í s dolním indexem ká je rovno 0

Začátek  4 6 2 3 4 6 1 6 1 3 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 3 4 1 4 5 1 5 6 6 1 2 3 5 1 6 1 3 1 5 6 5 Zalomení
 6 2 4 1 6 1 3 1 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 Konec

2. Kirchhoffův zákon

suma od ká je rovno 1 do en ze velké er s dolním indexem ká velké í s dolním indexem ká je rovno suma od jé je rovno 1 do em ze velké ú s dolním indexem é jé konec dolního indexu

Začátek  4 6 2 3 4 6 1 6 1 3 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 3 4 1 4 5 1 5 6 6 1 2 3 5 1 6 1 3 1 5 6 5 Zalomení
 6 2 4 1 6 1 3 1 5 6 0 2 3 5 6 4 6 2 3 4 6 1 6 2 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 3 4 1 3 4 1 5 6 5 Zalomení
 6 1 3 6 1 6 1 5 2 4 5 1 5 6 Konec

magnetická síla

velké ef s dolním indexem em je rovno zlomek mí lomeno 2 pí konec zlomku zlomek velké í s dolním indexem 1 konec dolního indexu velké í s dolním indexem 2 konec dolního indexu el lomeno dé konec zlomku

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 3 4 1 5 6 0 2 3 5 6 2 3 4 5 1 3 4 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 5 Zalomení
 2 3 6 2 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 2 4 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 3 1 2 4 5 6 1 4 5 5 6 Konec

okamžitá hodnota
střídavého proudu

í je rovno velké í s dolním indexem em sinus omega té

Začátek  2 4 0 2 3 5 6 6 2 4 1 6 1 3 4 1 5 6 2 3 4 2 4 1 3 4 5 4 5 2 4 5 6 2 3 4 5 Konec

impedance

velké zet je rovno odmocnina z výrazu velké er na druhou plus závorka omega velké el mínus zlomek 1 lomeno omega velké cé konec zlomku závorka zavřít na druhou konec odmocniny

Začátek  6 1 3 5 6 0 2 3 5 6 1 4 6 6 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 2 3 6 4 5 2 4 5 6 6 1 2 3 0 3 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 4 5 2 4 5 6 6 1 4 5 6 3 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 5 6 Konec

frekvence oscilátoru

ef s dolním indexem 0 konec dolního indexu je rovno zlomek 1 lomeno 2 pí odmocnina z výrazu velké el velké cé konec odmocniny konec zlomku

Začátek  1 2 4 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 4 1 4 6 5 6 1 2 3 1 4 1 5 6 5 6 Konec

F2.4.5 Optika

interferenční maximum pro mřížku

bé sinus alfa je rovno ká lambda

Začátek  1 2 0 2 4 2 4 1 4 5 0 1 0 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 Konec

optická mohutnost

fí je rovno závorka zlomek en s dolním indexem 2 konec dolního indexu lomeno en s dolním indexem 1 konec dolního indexu konec zlomku mínus 1 závorka zavřít závorka zlomek 1 lomeno er s dolním indexem 1 konec dolního indexu konec zlomku plus zlomek 1 lomeno er s dolním indexem 2 konec dolního indexu konec zlomku závorka zavřít

Začátek  4 5 1 2 4 0 2 3 5 6 2 3 6 2 3 1 3 4 5 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 4 5 6 1 3 4 5 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 5 6 0 3 6 Zalomení
 3 6 3 4 5 6 1 3 5 6 2 3 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 1 2 3 5 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 1 2 3 5 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 5 6 3 5 6 Konec

úhlové zvětšení mikroskopu

gama je rovno zlomek velké delta lomeno ef s dolním indexem 1 konec dolního indexu konec zlomku zlomek dé lomeno ef s dolním indexem 2 konec dolního indexu konec zlomku

Začátek  4 5 1 2 4 5 0 2 3 5 6 2 3 4 6 1 4 5 1 2 4 5 6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 5 6 2 3 1 4 5 1 2 4 5 6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 5 6 Konec

osvětlení

velké é je rovno zlomek velké delta velké fí lomeno velké delta velké es konec zlomku

Začátek  6 1 5 0 2 3 5 6 2 3 4 6 1 2 4 1 2 4 5 6 4 6 1 4 5 6 2 3 4 5 6 Konec

energie fotonu

há ef s dolním indexem en em konec dolního indexu je rovno velké é s dolním indexem en mínus velké é s dolním indexem em

Začátek  1 2 5 1 2 4 1 6 1 3 4 5 1 3 4 1 5 6 0 2 3 5 6 6 1 5 1 6 1 3 4 5 1 5 6 0 3 6 6 1 5 1 6 1 3 4 1 5 6 Konec

zákon radioaktivní
přeměny

velké en závorka té závorka zavřít je rovno velké en závorka 0 závorka zavřít é s horním indexem mínus lambda té konec horního indexu

Začátek  6 1 3 4 5 2 3 6 2 3 4 5 3 5 6 0 2 3 5 6 6 1 3 4 5 2 3 6 3 4 5 6 2 4 5 3 5 6 1 5 3 4 3 6 4 5 1 2 3 2 3 4 5 1 5 6 Konec

radioaktivní rozpad
volného neutronu

zleva s indexy dole 0 nahoře 1 konec indexů en šipka doprava zleva s indexy dole 1 nahoře 1 konec indexů pé plus é s horním indexem mínus konec horního indexu plus ný s pruhem nad

Začátek  3 4 3 4 5 6 1 1 5 6 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 1 3 4 5 0 2 5 1 3 5 3 4 3 4 5 6 1 1 5 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 1 5 3 4 3 6 1 5 6 0 2 5 6 4 5 1 3 4 5 6 5 Konec

jaderná fůze vodíku

zleva s indexy dole 1 nahoře 1 konec indexů velké há plus zleva s indexy dole 1 nahoře 1 konec indexů velké há šipka doprava zleva s indexy dole 1 nahoře 2 konec indexů velké há plus é s horním indexem plus konec horního indexu plus ný

Začátek  3 4 3 4 5 6 1 1 5 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 1 2 5 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 3 4 3 4 5 6 1 1 5 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 1 2 5 0 2 5 1 3 5 5 Zalomení
 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 1 2 5 0 2 5 6 1 5 3 4 2 5 6 1 5 6 0 2 5 6 4 5 1 3 4 5 Konec

anihilace částic

é s horním indexem mínus konec horního indexu plus é s horním indexem plus konec horního indexu šipka doprava gama plus gama

Začátek  1 5 3 4 3 6 1 5 6 0 2 5 6 1 5 3 4 2 5 6 1 5 6 0 2 5 1 3 5 4 5 1 2 4 5 0 2 5 6 4 5 1 2 4 5 Konec

dilatace času

velké delta té je rovno zlomek velké delta té s čárkou lomeno odmocnina z výrazu 1 mínus zlomek vé na druhou lomeno cé na druhou konec zlomku konec odmocniny konec zlomku

Začátek  4 6 1 4 5 2 3 4 5 0 2 3 5 6 2 3 4 6 1 4 5 2 3 4 5 3 4 2 1 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 4 6 3 4 5 6 1 0 3 6 Zalomení
 3 6 2 3 1 2 3 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 4 5 6 1 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 5 6 1 5 6 5 6 Konec

kontrakce délek

el je rovno el s dolním indexem 0 konec dolního indexu odmocnina z výrazu 1 mínus zlomek vé na druhou lomeno cé na druhou konec zlomku konec odmocniny

Začátek  1 2 3 0 2 3 5 6 1 2 3 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 1 4 6 3 4 5 6 1 0 3 6 2 3 1 2 3 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 1 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 5 6 1 5 6 Konec

relativistická hybnost

pé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu je rovno zlomek em s dolním indexem 0 konec dolního indexu lomeno odmocnina z výrazu 1 mínus zlomek vé na druhou lomeno cé na druhou konec zlomku konec odmocniny konec zlomku vé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  1 2 3 4 2 5 2 0 2 3 5 6 2 3 1 3 4 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 4 6 3 4 5 6 1 0 3 6 Zalomení
 3 6 2 3 1 2 3 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 4 5 6 1 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 5 6 1 5 6 5 6 1 2 3 6 2 5 2 Konec

změna energie

velké delta velké é je rovno velké delta em cé na druhou

Začátek  4 6 1 4 5 6 1 5 0 2 3 5 6 4 6 1 4 5 1 3 4 1 4 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec