Většina symbolů a pravidel pro zápis úloh v geometrii v rovině i v prostoru je uvedena v prvním díle příručky, v kapitolách M12 Geometrie , M13 Geometrie a M15 Ukázky zápisu příkladů .

Pro přepis v rozsahu středoškolského učiva se navíc užívá znak pro složené zobrazení:

znak složené funkce, zobrazení

složeno po

Začátek  6 2 5 6 Konec

Pro úplnost je uveden přepis používaných symbolů, o které je rozšířena středoškolská planimetrie a stereometrie:

– Thaletova kružnice nad průměrem AB

tau s dolním indexem velké á velké bé konec dolního indexu

Začátek  4 5 2 3 4 5 1 6 0 1 1 2 1 5 6 Konec

– bod velké ks s čárkou je obrazem bodu X v zobrazení velké zet

velké zet dvojtečka velké iks šipka doprava velké iks s čárkou

Začátek  6 6 1 3 5 6 2 5 0 6 1 3 4 6 2 5 1 3 5 6 1 3 4 6 3 4 2 1 5 6 Konec

– posunutí určené orientovanou úsečkou AB

velké té závorka velké á velké bé závorka zavřít

Začátek  6 6 2 3 4 5 2 3 6 5 6 5 6 1 1 2 3 5 6 Konec

– otáčení se středem S a úhlem otočení fí

velké er závorka velké es čárka fí závorka zavřít

Začátek  6 6 1 2 3 5 2 3 6 6 2 3 4 2 4 5 1 2 4 3 5 6 Konec

– stejnolehlost se středem S a koeficientem x

velké há závorka velké es čárka kapa závorka zavřít

Začátek  6 6 1 2 5 2 3 6 6 2 3 4 2 4 5 1 3 3 5 6 Konec

– zobrazení složené ze zobrazení velké zet s dolním indexem 1 konec dolního indexu a velké zet s dolním indexem 2 konec dolního indexu v tomto pořadí

velké zet s dolním indexem 1 konec dolního indexu složeno po velké zet s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  6 6 1 3 5 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 0 6 2 5 6 6 6 1 3 5 6 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec

– vzdálenost bodu A od přímky p

svislá čára velké á pé svislá čára

Začátek  4 5 6 6 1 1 2 3 4 4 5 6 Konec

– odchylka přímky p a roviny alfa

svislá čára úhel pé alfa svislá čára

Začátek  4 5 6 4 5 6 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 Konec

– odchylka rovin alfa a beta

svislá čára úhel alfa beta svislá čára

Začátek  4 5 6 4 5 6 2 4 6 4 5 1 4 5 1 2 4 5 6 Konec