M1.2 Geometrie

M1.2.1 Body, přímky, úsečky

úsečka

úsečka

Začátek  4 5 6 2 5 1 2 3 Konec
polopřímka

šipka doprava se svislou čárou na začátku

Začátek  4 5 6 2 5 1 3 5 Konec
polopřímka opačná

šipka doleva se svislou čárou na začátku

Začátek  2 4 6 2 5 1 2 3 Konec
přímka

obousměrná šipka

Začátek  2 4 6 2 5 1 3 5 Konec
oblouk kružnice

mračící se ústa

Začátek  6 2 5 3 Konec
polorovina

velké písmeno t směřující doleva

Začátek  5 6 2 5 Konec
rovnoběžný

je rovnoběžné

Začátek  4 5 6 4 5 6 Konec
není rovnoběžný

není rovnoběžný

Začátek  4 4 5 6 4 5 6 Konec
kolmý

je kolmé

Začátek  4 5 6 2 5 Konec

Body a úsečky se značí stejně jako v černotisku velkými písmeny, přímky malými písmeny:

body A, B, C

Začátek  1 2 1 3 5 1 4 5 1 3 4 5 6 0 6 1 2 0 6 1 2 2 0 6 1 4 Konec

úsečka AB

Začátek  3 4 6 2 3 4 1 5 1 4 6 1 3 1 0 5 6 1 1 2 Konec

nebo graficky:

úsečka AB

Začátek  4 5 6 2 5 1 2 3 5 6 1 1 2 Konec
polopřímka

šipka doprava se svislou čárou na začátku velké á velké bé

Začátek  4 5 6 2 5 1 3 5 5 6 1 1 2 Konec
polorovina

velké písmeno t směřující doleva velké á velké bé velké cé

Začátek  5 6 2 5 5 6 1 1 2 1 4 Konec
přímka

obousměrná šipka velké á velké bé

Začátek  2 4 6 2 5 1 3 5 5 6 1 1 2 Konec
oblouk

oblouk AXB

Začátek  6 2 5 3 5 6 1 1 3 4 6 1 2 Konec

Za grafickými znaky pro úsečku, polopřímku, přímku a oblouk se nedělá mezera.

Délka úsečky se zapisuje shodně s černotiskem:

absolutní hodnota velké á velké bé konec absolutní hodnoty je rovno 3 cm

Začátek  4 5 6 5 6 1 1 2 4 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 0 1 4 1 3 4 Konec

Před znaky  rovnoběžný  a  je kolmý  se vynechává mezera a za nimi nikoliv, stejně jako u relačních znaků:

á je rovnoběžné s bé

Začátek  1 0 4 5 6 4 5 6 1 2 Konec

pé je kolmé k kvé

Začátek  1 2 3 4 0 4 5 6 2 5 1 2 3 4 5 Konec

M1.2.2 Úhly

konvexní úhel

úhel

Začátek  4 5 6 2 4 6 Konec

nekonvexní úhel

konkávní úhel

Začátek  4 4 5 6 2 4 6 Konec

Úhly se označují ve shodě s černotiskem buď řeckým písmenem, nebo grafickým symbolem konvexního či nekonvexního úhlu a trojicí bodů:

úhel velké á velké vé velké bé

Začátek  4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 2 Konec

úhel velké bé velké á velké cé je rovno alfa

Začátek  4 5 6 2 4 6 5 6 1 2 1 1 4 0 2 3 5 6 4 5 1 Konec

M1.2.3 Velikost úhlů

stupeň

stupeň

Začátek  3 4 5 6 2 3 4 Konec

minuta

minuta

Začátek  3 4 2 Konec

vteřina

vteřina

Začátek  3 4 2 2 Konec

Velikost úhlů se zapisuje tak, že znak pro stupeň, minutu i vteřinu se zapisuje bez mezery za číselnou hodnotu. Každé číslo, vyjadřující počet stupňů, minut a vteřin, se zapisuje s číselným znakem:

alfa je rovno 5 stupňů

Začátek  4 5 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 5 3 4 5 6 2 3 4 Konec

beta je rovno 7 stupňů 30 minut 45 vteřin

Začátek  4 5 1 2 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 4 2 4 5 3 4 2 3 4 5 6 1 4 5 1 5 3 4 2 2 Konec

svislá čára úhel velké á velké vé velké iks svislá čára je rovno 30 stupňů 50 minut

Začátek  4 5 6 4 5 6 2 4 6 5 6 1 1 2 3 6 1 3 4 6 4 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 5 2 4 5 3 4 2 Konec

Při písemném sčítání velikostí úhlů pod sebou zapisujeme u každého sčítance číselné hodnoty s číselným znakem a označením stupňů, minut a vteřin. Stejně jako při písemném sčítání se místo podtržení součtu vynechá řádek:

25°35'
12°45'
--------
37°80' = 38°20'
Začátek  3 4 5 6 1 2 1 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 4 1 5 3 4 2Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 4 5 1 5 3 4 2Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 3 4 5 6 1 4 1 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 2 5 2 4 5 3 4 2 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 1 2 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 2 2 4 5 3 4 2 Konec

Jednotlivé řády stupňů, minut a vteřin se zapisují důsledně pod sebe:

12°50'40''
25°09'45''
-----------
37°59'85'' = 38°00'25''
Začátek  3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 5 2 4 5 3 4 2 3 4 5 6 1 4 5 2 4 5 3 4 2 2Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 3 4 5 6 1 2 1 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 2 4 5 2 4 3 4 2 3 4 5 6 1 4 5 1 5 3 4 2 2Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 3 4 5 6 1 4 1 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 5 2 4 3 4 2 3 4 5 6 1 2 5 1 5 3 4 2 2 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 1 2 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 2 4 5 2 4 5 3 4 2 3 4 5 6 1 2 1 5 3 4 2 2 Konec

Pokud je počet minut nebo vteřin pouze v jednotkách, zapisuje se na místo desítek nula. Je vhodné obdobně zapsat nulu na místo desítek i u stupňů:

55°55'55''
08°08'08''
-----------
63°63'63'' = 64°04'03''
Začátek  3 4 5 6 1 5 1 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 5 1 5 3 4 2 3 4 5 6 1 5 1 5 3 4 2 2Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 3 4 5 6 2 4 5 1 2 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 2 5 3 4 2 3 4 5 6 2 4 5 1 2 5 3 4 2 2Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 3 4 5 6 1 2 4 1 4 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 1 2 4 1 4 3 4 2 3 4 5 6 1 2 4 1 4 3 4 2 2 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 1 4 5 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 4 5 3 4 2 3 4 5 6 2 4 5 1 4 3 4 2 2 Konec

M1.2.4 Rovinné útvary, planimetrie

trojúhelník

bílý stojící trojúhelník

Začátek  4 6 1 4 5 Konec

čtyřúhelník

bílý čtvereček

Začátek  5 6 2 3 Konec

průměr

prázdná množina

Začátek  4 5 6 1 4 5 6 Konec

je podobné

tilda operátor

 2 6

je shodné

je přibližně shodné

Začátek  2 6 2 3 5 6 Konec

není shodné

není shodné

Začátek  4 2 6 2 3 5 6 Konec

Za grafickým znakem pro trojúhelník a čtyřúhelník se zapisují příslušné vrcholy velkými písmeny bez mezery:

bílý stojící trojúhelník velké á velké bé velké cé

Začátek  4 6 1 4 5 5 6 1 1 2 1 4 Konec

bílý čtvereček velké é velké ef velké gé velké há

Začátek  5 6 2 3 5 6 1 5 1 2 4 1 2 4 5 1 2 5 Konec

Před znaky „je podobné“, „je shodné“ a „není shodné“ se stejně jako před relačními znaky píše mezera, za nimi nikoliv:

velké es velké á je přibližně shodné velké ó velké bé

Začátek  5 6 2 3 4 1 0 2 6 2 3 5 6 5 6 1 3 5 1 2 Konec

bílý stojící trojúhelník velké á velké bé velké cé tilda operátor bílý stojící trojúhelník velké ef velké gé velké há

Začátek  4 6 1 4 5 5 6 1 1 2 1 4 0 2 6 4 6 1 4 5 5 6 1 2 4 1 2 4 5 1 2 5 Konec

úhel velké iks velké vé velké ipsilon je přibližně shodné úhel velké dé velké é velké ef

Začátek  4 5 6 2 4 6 5 6 1 3 4 6 1 2 3 6 1 3 4 5 6 0 2 6 2 3 5 6 4 5 6 2 4 6 5 6 1 4 5 1 5 1 2 4 Konec

Pro zápis popisu konstrukce se používá množinová symbolika stejně jako v černotisku:

ká s dolním indexem 1 konec dolního indexu závorka velké á čárka 6 cé em závorka zavřít

Začátek  1 3 1 6 3 4 5 6 1 2 3 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 0 1 4 1 3 4 3 5 6 Konec

velké cé středník velké cé je prvkem ká s dolním indexem 1 konec dolního indexu průnik ká s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  6 1 4 2 3 0 6 1 4 0 4 5 1 5 0 1 3 1 6 3 4 5 6 1 0 5 6 2 5 6 0 1 3 1 6 3 4 5 6 1 2 Konec