Při přepisu racionálních vzorců lze stejně jako v černotisku od sebe odlišit stereoizomery.

U cis-trans izomerie se prvky nebo skupiny prvků, které jsou vázány nad rovinou hlavního řetězce, zapisují mezi znaky rozvětvení řetězce za prvkem, na kterém jsou vázány. Prvky nebo skupiny prvků, které jsou vázány pod rovinou hlavního řetězce, se zapisují mezi znaky rozvětvení řetězce před prvkem, na kterém jsou vázány:

cis-2-buten

Obrázek: dva uhlíky vedle sebe spojené dvojnou vazbou, shora z každého z nich jednoduchá vazba velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu a zdola z každého z nich jednoduchá vazba velké há. Konec obrázku.

vzor přepisu do bodového písma

horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu konec horní celé části je rovno horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu konec horní celé části

Začátek  5 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 4 1 2 5 2 5 1 3 4 5 6 2 3 5 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 4 1 2 5 2 5 1 3 4 5 6 Konec

trans-2-buten

Obrázek: dva uhlíky vedle sebe spojené dvojnou vazbou, pro levý uhlík shora jednoduchá vazba velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu a zdola jednoduchá vazba velké há. Pro pravý uhlík zdola jednoduchá vazba velké cé velké há s dolním indexem 3 konec indexu a shora jednoduchá vazba velké há. Konec obrázku.

horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu konec horní celé části je rovno horní celá část velké cé velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu konec horní celé části velké cé horní celá část velké há konec horní celé části

Začátek  5 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 4 1 2 5 2 5 1 3 4 5 6 2 3 5 6 1 2 3 4 6 1 4 1 2 5 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 Konec

Strukturní vzorce optických izomerů se mohou rozepsat do sloupců pod sebou stejně jako v černotisku a jednotlivé substituenty, které jsou pro optickou izomerii rozhodující, zapisovat vpravo a vlevo od hlavního řetězce. Tento zápis je značně rozsáhlý, zvláště u delších řetězců molekul monosacharidů.

I u optické izomerie je možné při zápisu postupovat obdobným způsobem jako u cis-trans izomerie.

Hlavní řetězec se zapíše do řádku tak, že uhlík s číslem jedna (podle názvoslovných pravidel) se zapíše jako první zleva. Pak substituenty orientované vpravo jsou zapsány nad rovinou hlavního řetězce a podle obecných pravidel se zapisují mezi znaky pro rozvětvení řetězce za prvek, na který jsou vázány, tedy vpravo. Obdobně substituenty orientované vlevo jsou zapsány pod rovinou hlavního řetězce a zapisují se před prvek, na který jsou vázány, tedy vlevo.

D-glyceraldehyd

Obrázek: dva uhlíky nad sebou spojené jednoduchou vazbou. Horní uhlík má jednoduchou vazbu zleva velké há a dvojnásobnou vazbu zprava velké ó. Dolní uhlík má jednoduché vazby zleva velké há, zprava velké ó velké há a zdola velké há s dolním indexem dva konec indexu velké cé velké ó velké há. Konec obrázku.

vzor přepisu do bodového písma

velké há pomlčka velké cé horní celá část je rovno velké ó konec horní celé části pomlčka horní celá část velké há konec horní celé části velké cé horní celá část velké ó velké há konec horní celé části pomlčka velké cé velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó velké há

Začátek  5 6 1 2 5 3 6 1 4 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 5 2 3 1 3 5 1 2 5 Konec

Pro rozlišení jednotlivých izomerů sacharidů a jejich zařazení do D- nebo L- řady je rozhodující poloha hydroxylové skupiny, a proto při zápisu konfigurace lze zapisovat orientaci pouze této skupiny:

D-ribosa

Obrázek: Čtyři skupiny velké há velké cé vedle sebe spojené jednoduchou vazbou. Z uhlíku první skupiny dvojnásobná vazba shora velké ó. Z uhlíků druhé, třetí a čtvrté skupiny jednoduchá vazba shora velké ó velké há. Z uhlíku čtvrté skupiny navíc jednoduchá vazba zprava velké cé velké há s dolním indexem 2 konec indexu velké ó velké há. Konec obrázku.

Začátek  5 6 1 2 5 1 4 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 5 1 4 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 5 1 4 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 5 Zalomení
 1 2 5 1 4 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 5 2 3 1 3 5 1 2 5 Konec

D-fruktosa

Obrázek: Šest skupin vedle sebe spojených jednoduchou vazbou postupně zleva první velké há velké ó velké cé velké há s dolním indexem 2 konec indexu, druhá velké cé s dvojnásobnou vazbou shora velké ó, třetí velké cé velké há s jednoduchou vazbou zdola velké ó velké há, čtvrtá velké cé velké há s jednoduchou vazbou shora velké ó velké há, pátá velké cé velké há s jednoduchou vazbou shora velké ó velké há, šestá velké cé velké há s dolním indexem 2 konec indexu velké ó velké há. Konec obrázku.

Začátek  5 6 1 2 5 1 3 5 1 4 1 2 5 2 3 3 6 1 4 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 5 3 6 5 Zalomení
 1 4 1 2 5 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 5 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 5 2 3 1 3 5 1 2 5 Konec

Při zápisu cyklických struktur sacharidů Tollensovými vzorci postupujeme obdobným způsobem, pouze v bočním řetězci, kde se cyklus uzavírá, zapíšeme číslo uhlíku, na který se tento boční řetězec váže:

β-D-glukopyranosa

Obrázek: Šest skupin vedle sebe spojených jednoduchou vazbou. Postupně zleva první velké cé s jednoduchou vazbou ze severozápadu velké há velké ó a s jednoduchou vazbou z jihozápadu velké há, druhá velké cé velké há s jednoduchou vazbou shora velké ó velké há, třetí velké cé velké há s jednoduchou vazbou zdola velké ó velké há. čtvrtá velké cé velké há s jednoduchou vazbou shora velké ó velké há, pátá velké cé velké há s jednoduchou vazbou shora velké ó, z velkého ó pak vede jednoduchá vazba do první skupiny, šestá velké cé velké há s dolním indexem 2 konec indexu velké ó velké há. Konec obrázku.

Začátek  5 6 1 2 5 1 4 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 5 1 4 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 1 4 1 2 5 3 6 5 Zalomení
 1 2 5 1 4 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 5 1 4 1 2 3 4 6 1 3 5 3 6 3 4 5 6 1 1 3 4 5 6 3 6 1 4 1 2 5 2 3 1 3 5 1 2 5 Konec