Z.1 Česká znaková sada Braillova písma

Z.1.1 Abeceda

Pro zápis veškerých textů se používá české znakové sady Braillova písma, vytvořené čtyřiašedesáti kombinacemi šesti bodů základního braillského znaku. Jednotlivým kombinacím jsou přirazeny následující znaky:

 1
a
 1 2
b
 1 4
c
 1 4 5
d
 1 5
e
 1 2 4
f
 1 2 4 5
g
 1 2 5
h
 2 4
i
 2 4 5
j
 1 3
k
 1 2 3
l
 1 3 4
m
 1 3 4 5
n
 1 3 5
o
 1 2 3 4
p
 1 2 3 4 5
q
 1 2 3 5
r
 2 3 4
s
 2 3 4 5
t
 1 3 6
u
 1 2 3 6
v
 1 3 4 6
x
 1 3 4 5 6
y
 1 3 5 6
z
 1 2 3 4 6
ý
 1 2 3 5 6
w
 2 3 4 6
ž
 2 3 4 5 6
ů
 1 6
á
 1 2 6
ě
 1 4 6
č
 1 4 5 6
ď
 1 5 6
š
 1 2 4 6
ň
 1 2 4 5 6
/
 1 2 5 6
ť
 2 4 6
ó
 2 4 5 6
ř
 2
,
 2 3
;
 2 5
:
 2 5 6
+
 2 6
?
 2 3 5
!
 2 3 5 6
"
 2 3 6
(
 3 5
*
 3 5 6
)
 3
.
 3 6
-
 3 4
í
 3 4 5
é
 3 4 6
ú
 4
'
 4 5 6
|

Z.1.2 Zápis běžného textu

Velké písmeno

 – Pro označení jediného velkého písmene se používá předznak (prefix) pro velké písmeno: 6

Jan

Začátek  6 2 4 5 1 1 3 4 5 Konec

Česká republika

Začátek  6 1 4 6 1 5 2 3 4 1 3 1 6 0 1 2 3 5 1 5 1 2 3 4 1 3 6 1 2 1 2 3 2 4 1 3 1 Konec

Řetězec velkých písmen

 – Pro označení řetězce za sebou jdoucích velkých písmen se používá prefix: 5 6

USA

Začátek  5 6 1 3 6 2 3 4 1 Konec

ČR

Začátek  5 6 1 4 6 1 2 3 5 Konec

Platnost prefixu je ukončena mezerou, interpunkčním znaménkem nebo prefixem jiného významu:

NATO je ...

Začátek  5 6 1 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 5 0 2 4 5 1 5 0 3 3 3 Konec

LPT1

Začátek  5 6 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 1 Konec

Malé písmeno latinské abecedy

 – Je zapisováno základní bodovou kombinací. Prefix pro malé písmeno latinské abecedy: 5

Prefix se užívá pro ukončení platnosti prefixu pro řetězec znaků při zápisu malého písmene bez mezery.

JUDr.

Začátek  5 6 2 4 5 1 3 6 1 4 5 5 1 2 3 5 3 Konec

12ab

Začátek  3 4 5 6 1 1 2 5 1 1 2 Konec

Malé řecké písmeno

 – Označuje se prefixem: 4 5

Prefix platí pro jediný po něm následující znak.

α
Začátek  4 5 1 Konec
α, β
Začátek  4 5 1 2 0 4 5 1 2 Konec

Velké řecké písmeno

 – Označuje se prefixem: 4 6

Prefix platí pro jediný znak po něm následující.

Σ (též suma)

Začátek  4 6 2 3 4 Konec