Zápis chemického vzorce vychází z černotiskové podoby. Jestliže je vzorec zapsán velkými písmeny, nepíše se prefix pro velké písmeno před každou značkou prvku, ale celý vzorec se napíše s prefixem pro řetězec velkých písmen:

CO

Začátek  5 6 1 4 1 3 5 Konec

KOH

Začátek  5 6 1 3 1 3 5 1 2 5 Konec

Pokud je ve vzorci značka prvku, která se zapisuje dvěma písmeny, pak se tato značka zapisuje vždy se samostatným prefixem velkého písmene a následující malé písmeno se píše bez prefixu:

NaOH

Začátek  6 1 3 4 5 1 5 6 1 3 5 1 2 5 Konec

Jestliže se ve vzorci nevyskytuje řetězec velkých písmen, pak se značky všech jednotlivých prvků zapisují vždy důsledně s prefixem velkého písmene:

HCl

Začátek  6 1 2 5 6 1 4 1 2 3 Konec

NaBr

Začátek  6 1 3 4 5 1 6 1 2 1 2 3 5 Konec

CaC

Začátek  6 1 4 1 6 1 4 Konec

Počet atomů jednotlivých prvků v molekule se zapisuje jako index vpravo dole v pořadí: značka prvku, znak dolního indexu, číslo s číselným znakem, znak závěru indexu. Tento rozšířený zápis lze uvést pouze informativně při zavádění zápisu chemických vzorců, protože poskytuje přesnější představu o černotiskové podobě vzorce:

velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó

Začátek  6 1 2 5 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 6 1 3 5 Konec

Pro běžný zápis i tisk se však trvale používá zkráceného zápisu. Ve zkráceném zápisu se počet jednotlivých atomů v molekulách zapíše pomocí „sníženého čísla“ (bodová kombinace odpovídající jednotlivým číslicím se zapíše do druhého a třetího řádku braillského znaku bez prefixu pro číselný znak) a bez znaku závěru indexu:

velké cé á velké cé el s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  6 1 4 1 6 1 4 1 2 3 2 3 Konec

velké ef é s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó s dolním indexem 3 konec dolního indexu

Začátek  6 1 2 4 1 5 2 3 6 1 3 5 2 5 Konec

V případě, že vzorec s různým počtem jednotlivých prvků je tvořen jen velkými písmeny, použije se opět prefix pro řetězec velkých písmen, jehož platnost zápisem „sníženého čísla“ není zrušena:

velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó

Začátek  5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 Konec

velké há velké en velké ó s dolním indexem 3 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 2 5 1 3 4 5 1 3 5 2 5 Konec

velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké cé velké ó s dolním indexem 3 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 2 5 2 3 1 4 1 3 5 2 5 Konec

velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké es velké ó s dolním indexem 4 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 2 5 2 3 2 3 4 1 3 5 2 5 6 Konec

Index sníženým číslem se píše i pro označení stejného počtu skupin prvků, které jsou ve vzorci v závorce:

velké cé á závorka velké ó velké há závorka zavřít s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  6 1 4 1 2 3 6 5 6 1 3 5 1 2 5 3 5 6 2 3 Konec

velké á el s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka velké es velké ó s dolním indexem 4 konec dolního indexu závorka zavřít s dolním indexem 3 konec dolního indexu

Začátek  6 1 1 2 3 2 3 6 5 6 2 3 4 1 3 5 2 5 6 3 5 6 2 5 Konec

Zápis vzorce krystalické látky včetně počtu molekul vázané vody je shodný s černotiskem. Celý zápis včetně tečky a čísel je bez mezery:

velké cé ú velké es velké ó s dolním indexem 4 konec dolního indexu krát 5 velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó

Začátek  6 1 4 1 3 6 5 6 2 3 4 1 3 5 2 5 6 3 3 4 5 6 1 5 5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 Konec