Zápis posloupností i jejich jednotlivých členů se provádí shodně s černotiskem pomocí indexů. Číselné indexy se zapisují vždy s číselným znakem, u všech se důsledně zapisuje znak konce indexu:

– aritmetická posloupnost

á s dolním indexem en je rovno á s dolním indexem en mínus 1 konec dolního indexu plus dé

Začátek  1 1 6 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 1 6 1 3 4 5 0 3 6 3 4 5 6 1 1 5 6 0 2 5 6 1 4 5 Konec

es s dolním indexem en je rovno en polovin závorka á s dolním indexem 1 konec dolního indexu plus á s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka zavřít

Začátek  2 3 4 1 6 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 2 3 1 3 4 5 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 2 3 6 1 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 1 1 6 1 3 4 5 1 5 6 3 5 6 Konec

– geometrická posloupnost

á s dolním indexem en je rovno á s dolním indexem 1 konec dolního indexu kvé s horním indexem en mínus 1 konec horního indexu

Začátek  1 1 6 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 1 2 3 4 5 3 4 1 3 4 5 0 3 6 3 4 5 6 1 1 5 6 Konec

es s dolním indexem en je rovno á s dolním indexem 1 konec dolního indexu zlomek kvé na en tou mínus 1 lomeno kvé mínus 1 konec zlomku

Začátek  2 3 4 1 6 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 2 3 1 2 3 4 5 3 4 1 3 4 5 1 5 6 0 3 6 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 0 3 6 3 4 5 6 1 5 6 Konec

Pořadí, ve kterém jsou indexy zapisovány, je dáno logickou strukturou zápisu. U vzorce pro n-tý člen posloupnosti se zapíše příslušný vzorec v závorce, pak následuje znak indexu vpravo dole, počáteční člen posloupnosti, znak konce indexu, znak indexu vpravo nahoře, poslední člen dané posloupnosti a znak konce indexu:

závorka á s dolním indexem en závorka zavřít s indexy dole en je rovno 1 nahoře nekonečno konec indexů

Začátek  2 3 6 1 1 6 1 3 4 5 1 5 6 3 5 6 1 6 1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 3 4 5 1 5 6 Konec

závorka 3 en závorka zavřít s indexy dole en je rovno 1 nahoře nekonečno konec indexů

Začátek  2 3 6 3 4 5 6 1 4 1 3 4 5 3 5 6 1 6 1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 3 4 5 1 5 6 Konec

závorka závorka mínus 1 závorka zavřít na en tou krát zlomek 1 lomeno en na třetí konec zlomku závorka zavřít s indexy dole en je rovno 1 nahoře nekonečno konec indexů

Začátek  2 3 6 2 3 6 3 6 3 4 5 6 1 3 5 6 3 4 1 3 4 5 1 5 6 0 3 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 1 3 4 5 3 4 3 4 5 6 1 4 1 5 6 5 6 3 5 6 1 6 1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 3 4 5 1 5 6 Konec

Nekonečná geometrická řada se zapisuje ve tvaru sumy, pravidla pro její zápis jsou v kapitole M26 Kombinatorika .

suma od en je rovno 1 do nekonečno ze á s dolním indexem en

Začátek  4 6 2 3 4 6 1 6 1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 3 4 3 4 5 6 1 3 4 5 1 5 6 1 3 4 1 3 4 5 1 5 6 Konec

Při užití matematické indukce k důkazu dělitelnosti výrazu daným číslem se v zápisech užívá znak:

dělí

dělí

 4 5 6

Znak „dělí“ se zapisuje bez mezer:

á dělí bé

Začátek  1 4 5 6 1 2 Konec

6 dělí závorka en na třetí plus 11 en závorka zavřít

Začátek  3 4 5 6 1 2 4 4 5 6 2 3 6 1 3 4 5 3 4 3 4 5 6 1 4 1 5 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 1 1 3 4 5 3 5 6 Konec