Zápis a výpočet fyzikálního příkladu nemusí vždy přesně odpovídat úpravě černotiskové, určujícím hlediskem je přehlednost bodového zápisu.

Zadané hodnoty veličin je vhodné zapisovat vždy na nový řádek. Za zadáním vynechat řádek, zapsat vztahy, které se pro výpočet budou používat, a před vlastním výpočtem dosazením opět vynechat řádek. Zápis příkladu bude poněkud delší, ale oddělení vzorce pro výpočet volnými řádky usnadní orientaci ve značně členitém textu.

U následujících příkladů bude i pro zápis v černotisku použito úpravy doporučené pro bodový zápis.

Příklad 1:

...určete odpor rezistoru, kterým při napětí 40 V prochází proud 1,2 A...