Výpočty koncentrací roztoků (viz také díl druhý CH17 Chemické výpočty ). Molární koncentrace roztoků se zapisuje stejně jako v černotisku:

0 celá 5 desetin velké em velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké es velké ó s dolním indexem 4 konec dolního indexu

Začátek   3 4 5 6 2 4 5 2 1 5 6 1 3 4 0 5 6 1 2 5 3 4 2 3 4 1 3 5 2 5 6  Konec

Při použití křížového pravidla se zapisují koncentrace ve stejné grafické úpravě jako v černotisku, nevyznačují se však úhlopříčky pomyslného čtverce. Vstupní koncentrace se zapíší do prvního řádku s odstupem tří mezer. Ve druhém řádku se napíše plný znak pod číselným znakem vstupní koncentrace v prvním řádku, vynechají se dvě mezery, napíše se požadovaná výsledná koncentrace, dvě mezery a plný znak. Ve třetím řádku se zapisují vypočítané počty dílů opět se třemi mezerami. Plné znaky spojují odpovídající si koncentrace a počty dílů příslušných roztoků:

Začátek obrázku: v levém horním rohu 50 v levém dolním rohu 10 svislá čára spojuje levé rohy v pravém horním rohu 10 v pravém dolním rohu 30 dílů pravé rohy spojuje svislá čára ve středu obrázku 20 konec obrázku.

Začátek   3 4 5 6 1 5 2 4 5 0 0 0 3 4 5 6 1 2 4 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 1 2 3 4 5 6 0 0 3 4 5 6 1 2 2 4 5 0 0 1 2 3 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 3 4 5 6 1 2 4 5 0 0 0 3 4 5 6 1 4 2 4 5 0 1 4 5 3 4 1 2 3 2 3 4 5 6  Konec

Případě, že koncentrace jednoho z roztoků bude vyjádřena jednociferným číslem, přidáme v příslušném řádku jednu mezeru. Pokud tak neučiníme, nebude sice pravá strana zarovnaná, přesto srozumitelnost zápisu bude zachována.