– sdružování sčítanců

á plus závorka bé plus cé závorka zavřít je rovno závorka á plus bé závorka zavřít plus cé

Začátek  1 0 2 5 6 2 3 6 1 2 0 2 5 6 1 4 3 5 6 0 2 3 5 6 2 3 6 1 0 2 5 6 1 2 3 5 6 0 2 5 6 1 4 Konec

– sdružování činitelů

závorka á krát bé závorka zavřít krát cé je rovno á krát závorka bé krát cé závorka zavřít

Začátek  2 3 6 1 0 3 1 2 3 5 6 0 3 1 4 0 2 3 5 6 1 0 3 2 3 6 1 2 0 3 1 4 3 5 6 Konec

– násobení nulou

á krát 0 je rovno 0 krát á je rovno 0

Začátek  1 0 3 3 4 5 6 2 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 0 3 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 Konec

– násobení jednou

á krát 1 je rovno 1 krát á je rovno á

Začátek  1 0 3 3 4 5 6 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 0 3 1 0 2 3 5 6 1 Konec

– roznásobení součtu

závorka á plus bé závorka zavřít krát cé je rovno závorka á krát cé závorka zavřít plus závorka bé krát cé závorka zavřít

Začátek  2 3 6 1 0 2 5 6 1 2 3 5 6 0 3 1 4 0 2 3 5 6 2 3 6 1 0 3 1 4 3 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 2 3 6 1 2 0 2 5 6 1 4 3 5 6 Konec

– obsah obdélníku

velké es je rovno á krát bé

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 1 0 3 1 2 Konec

– obsah čtverce

velké es je rovno á krát á je rovno á na druhou

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 1 0 3 1 0 2 3 5 6 1 3 6 3 4 5 6 1 2 Konec

– obvod obdélníku

ó je rovno 2 krát á plus 2 krát bé je rovno 2 závorka á plus bé závorka zavřít

Začátek  1 3 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 1 0 2 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 1 2 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 2 3 6 1 0 2 5 6 1 2 3 5 6 Konec

– obvod čtverce

ó je rovno 4 krát á je rovno 4 á

Začátek  1 3 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 5 0 3 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 5 5 1 Konec

– obvod rovnoběžníku

ó je rovno 2 krát závorka á plus bé závorka zavřít

Začátek  1 3 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 2 3 6 1 0 2 5 6 1 2 3 5 6 Konec

– obsah rovnoběžníku

velké es je rovno á krát vé s dolním indexem á

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 1 0 3 1 2 3 6 1 6 2 3 4 Konec

– povrch krychle

velké es je rovno 6 krát á krát á je rovno 6 á na druhou

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 0 3 1 0 3 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 1 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

– povrch kvádru

velké es je rovno 2 krát á krát bé plus 2 krát bé krát cé plus 2 krát á krát cé

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 1 0 3 1 2 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 1 2 0 3 1 4 0 2 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 1 0 3 1 4 Konec

nebo

velké es je rovno 2 á bé plus 2 bé cé plus 2 á cé

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 5 1 1 2 0 2 5 6 3 4 5 6 1 2 5 1 2 1 4 0 2 5 6 3 4 5 6 1 2 5 1 1 4 Konec

nebo

velké es je rovno 2 závorka á bé plus á cé plus bé cé závorka zavřít

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 2 3 6 1 1 2 0 2 5 6 1 1 4 0 2 5 6 1 2 1 4 3 5 6 Konec

– objem kvádru

velké vé je rovno á krát bé krát cé

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 1 0 3 1 2 0 3 1 4 Konec

nebo

velké vé je rovno á bé cé

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 1 1 2 1 4 Konec

– objem krychle

velké vé je rovno á krát á krát á

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 1 0 3 1 0 3 1 Konec

nebo

velké vé je rovno á na třetí

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 1 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec

– středová souměrnost bodů M, M'

velké tučné es závorka velké es závorka zavřít dvojtečka velké em šipka doprava velké em prima

Začátek  6 6 2 3 4 2 3 6 6 2 3 4 3 5 6 2 5 0 6 1 3 4 2 5 1 3 5 6 1 3 4 3 4 2 Konec

– středová souměrnost úseček AB, A'B'

velké tučné es závorka velké es závorka zavřít dvojtečka velké á velké bé šipka doprava velké á prima velké bé prima

Začátek  6 6 2 3 4 2 3 6 6 2 3 4 3 5 6 2 5 0 5 6 1 1 2 2 5 1 3 5 6 1 3 4 2 6 1 2 3 4 2 Konec

– osová souměrnost bodů M, M'

velké tučné ó závorka ó závorka zavřít dvojtečka velké em šipka doprava velké em prima

Začátek  6 6 1 3 5 2 3 6 1 3 5 3 5 6 2 5 0 6 1 3 4 2 5 1 3 5 6 1 3 4 3 4 2 Konec

– osová souměrnost úseček AB, A'B'

velké tučné ó závorka ó závorka zavřít dvojtečka velké á velké bé šipka doprava velké á prima velké bé prima

Začátek  6 6 1 3 5 2 3 6 1 3 5 3 5 6 2 5 0 5 6 1 1 2 2 5 1 3 5 6 1 3 4 2 6 1 2 3 4 2 Konec

– převod zlomku na desetinné číslo

á lomeno bé je rovno á dvojtečka bé čárka bé nerovná se 0

Začátek  2 3 1 1 2 4 5 6 1 2 5 6 0 2 3 5 6 1 0 2 5 1 2 2 0 1 2 0 4 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 Konec

– součet vnitřních úhlů a vnějších úhlů v trojúhelníku

alfa plus alfa prima je rovno 180 stupeň

Začátek  4 5 1 0 2 5 6 4 5 1 3 4 2 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 2 5 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 Konec

alfa plus alfa dvojitá prima je rovno 180 stupeň

Začátek  4 5 1 0 2 5 6 4 5 1 3 4 2 2 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 2 5 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 Konec

alfa prima je rovno alfa dvojitá prima je rovno 180 stupeň mínus alfa

 4 5 1 3 4 2 0 2 3 5 6 4 5 1 3 4 2 2 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 2 5 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 0 3 6 4 5 1 Konec

– součet vnitřních úhlů v trojúhelníku

alfa plus beta plus gama je rovno 180 stupeň

Začátek  4 5 1 0 2 5 6 4 5 1 2 0 2 5 6 4 5 1 2 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 2 5 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 Konec

– obvod trojúhelníku

ó je rovno á plus bé plus cé

Začátek  1 3 5 0 2 3 5 6 1 0 2 5 6 1 2 0 2 5 6 1 4 Konec

– obsah trojúhelníku

velké es je rovno zlomek á krát vé s dolním indexem á lomeno dvěma konec zlomku je rovno zlomek bé krát vé s dolním indexem bé lomeno dvěma konec zlomku je rovno zlomek cé krát vé s dolním indexem cé lomeno dvěma konec zlomku

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 2 3 1 0 3 1 2 3 6 1 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 2 3 5 6 2 3 1 2 0 3 1 2 3 6 1 6 1 2 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 2 3 5 6 2 3 1 4 0 3 1 2 3 6 1 6 1 4 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6Vynechaný znakVynechaný znak

– obvod lichoběžníku

ó je rovno á plus bé plus cé plus dé

Začátek  1 3 5 0 2 3 5 6 1 0 2 5 6 1 2 0 2 5 6 1 4 0 2 5 6 1 4 5 Konec

– obsah lichoběžníku

velké es je rovno zlomek závorka á plus cé závorka zavřít krát vé lomeno dvěma konec zlomku

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 5 6 2 3 6 1 0 2 5 6 1 4 3 5 6 0 3 1 2 3 6 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 Konec

– povrch hranolu

velké es je rovno 2 krát velké es s dolním indexem pé plus velké es s dolním indexem pé el konec dolního indexu

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 0 3 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 2 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 1 2 3 Konec

– objem hranolu

velké vé je rovno velké es s dolním indexem pé krát velké vé s dolním indexem há

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 3 1 2 3 6 1 6 1 2 5 Konec

– Pythagorova věta

á na druhou plus bé na druhou je rovno cé na druhou

Začátek  1 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 5 6 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 3 5 6 1 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

– obvod kruhu

ó je rovno pí dé

Začátek  1 3 5 0 2 3 5 6 4 5 1 2 3 4 1 4 5 Konec

– délka kružnice

ó je rovno 2 pí er

Začátek  1 3 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 Konec

– obsah kruhu

velké es je rovno pí er na druhou

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

– povrch válce

velké es je rovno 2 velké es s dolním indexem pé plus velké es s dolním indexem pé el konec dolního indexu

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 2 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 1 2 3 Konec

— obsah podstavy

velké es s dolním indexem pé je rovno pí er na druhou

Začátek  6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

— obsah pláště

velké es s dolním indexem pé el konec dolního indexu je rovno 2 pí er vé

Začátek  6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 1 2 3 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 Konec

po úpravě

velké es je rovno 2 pí er závorka er plus vé závorka zavřít

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 2 3 6 1 2 3 5 0 2 5 6 1 2 3 6 3 5 6 Konec

– objem válce

vé je rovno pí er na druhou krát vé

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 0 3 1 2 3 6 Konec

nebo

velké vé je rovno pí er na druhou vé

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 4 5 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 2 3 6 Konec

– povrch jehlanu

velké es je rovno velké es s dolním indexem pé plus velké es s dolním indexem pé el konec dolního indexu

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 2 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 1 2 3 Konec

— obsah podstavy

velké es s dolním indexem pé je rovno á na druhou

Začátek  6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 1 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

— obsah pláště

velké es s dolním indexem pé el konec dolního indexu je rovno 4 krát velké es s dolním indexem 1 konec dolního indexu je rovno 4 krát 1 polovina á krát vé s dolním indexem 1 konec dolního indexu

Začátek  6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 1 2 3 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 5 0 3 6 2 3 4 1 6 3 4 5 6 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 5 0 3 Zalomení
 3 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 1 0 3 1 2 3 6 1 6 3 4 5 6 1 Konec

– objem jehlanu

velké vé je rovno 1 třetina velké es s dolním indexem pé krát vé

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 3 1 2 3 6 Konec

– povrch rotačního kužele

velké es je rovno velké es s dolním indexem pé plus velké es s dolním indexem pé el konec dolního indexu je rovno pí er na druhou plus pí er es

Začátek  6 2 3 4 0 2 3 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 2 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 1 2 3 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 5 6 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 2 3 4 Konec

objem rotačního kužele

velké vé je rovno 1 třetina velké es s dolním indexem pé krát vé je rovno 1 třetina pí er na druhou vé

Začátek  6 1 2 3 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 6 6 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 3 1 2 3 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 6 4 5 1 2 3 4 1 2 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 0 3 1 2 3 6 Konec

– věty o mocninách

— součin mocnin se stejným základem

á na em tou krát á na en tou je rovno á s horním indexem em plus en konec horního indexu čárka závorka em čárka en je prvkem velké en závorka zavřít

Začátek  1 3 4 1 3 4 1 5 6 0 3 1 3 4 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 1 3 4 0 2 5 6 1 3 4 5 1 5 6 2 Zalomení
 2 3 6 1 3 4 2 1 3 4 5 0 4 5 1 5 0 6 1 3 4 5 3 5 6 Konec

— podíl mocnin se stejným základem

á na em tou dvojtečka á na en tou je rovno á s horním indexem em mínus en konec horního indexu

Začátek  1 3 4 1 3 4 1 5 6 0 2 5 1 3 4 1 3 4 5 1 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 1 3 4 0 5 6 1 3 4 5 1 5 6 Konec

— mocnina součinu

závorka á krát bé závorka zavřít na en tou je rovno á na en tou krát bé na en tou

Začátek  2 3 6 1 0 3 1 2 3 5 6 3 4 1 3 4 5 0 2 3 5 6 1 3 4 1 3 4 5 1 5 6 0 3 1 2 3 4 1 3 4 5 1 5 6 Konec

— mocnina zlomku

závorka á lomeno bé závorka zavřít na en tou je rovno zlomek á na en tou lomeno bé na en tou konec zlomku

Začátek  2 3 6 2 3 1 1 2 4 5 6 1 2 5 6 3 5 6 3 4 1 3 4 5 0 2 3 5 6 2 3 1 3 4 1 3 4 5 1 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 1 3 4 5 5 6 Konec

— mocnina mocniny

závorka á na em tou závorka zavřít na en tou je rovno á s horním indexem em krát en konec horního indexu

Začátek  2 3 6 1 3 4 1 3 4 1 3 4 3 5 6 3 4 1 3 4 5 0 2 3 5 6 1 3 4 1 3 4 0 3 1 3 4 5 1 5 6 Konec

Při zápisu mocnin ve složitějších výrazech se zapisuje znak pro konec exponentu všude tam, kde za mocninou následuje operační znak. Před ostatními znaky, kde není pochyb o jednoznačnosti zápisu, a v ustálených zápisech vzorců není znak konce exponentu nutný.

— druhá mocnina součtu

závorka á plus bé závorka zavřít na druhou je rovno á na druhou plus 2 á bé plus bé na druhou

Začátek  2 3 6 1 0 2 5 6 1 2 3 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 3 5 6 1 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 3 4 5 6 1 2 5 1 1 2 0 2 5 6 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

— druhá mocnina rozdílu

závorka á mínus bé závorka zavřít na druhou je rovno á na druhou mínus 2 á bé plus bé na druhou

Začátek  2 3 6 1 0 2 5 1 2 3 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 3 5 6 1 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 5 Zalomení
 2 5 3 4 5 6 1 2 5 1 1 2 0 2 5 6 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

— součin součtu a rozdílu

závorka á plus bé závorka zavřít závorka á mínus bé závorka zavřít je rovno á na druhou mínus bé na druhou

Začátek  2 3 6 1 0 2 5 6 1 2 3 5 6 2 3 6 1 0 2 5 1 2 3 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 1 3 4 3 4 5 6 1 2 0 2 5 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec