F1.7 Vedlejší jednotky

F1.7.1 délka

astronomická jednotka

AU

Začátek  5 6 1 1 3 6 Konec

1 velké á velké ú konverguje k 1 celá 5 desetin krát 10 na jedenáctou em

Začátek  3 4 5 6 1 0 5 6 1 1 3 6 0 5 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 5 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 1 2 4 5 3 4 3 4 5 6 1 1 0 1 3 4 Konec

světelný rok

ly

Začátek  1 2 3 1 3 4 5 6 Konec

1 el ipsilon konverguje k 9 celých 46 setin krát 10 na patnáctou em

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 2 3 1 3 4 5 6 0 5 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 2 1 4 5 1 2 4 0 3 Zalomení
 3 3 4 5 6 1 2 4 5 3 4 3 4 5 6 1 1 5 0 1 3 4 Konec

F1.7.3 čas

minuta

min

Začátek  1 3 4 2 4 1 3 4 5 Konec

1 em í en je rovno 60 es

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 3 4 2 4 1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 2 4 5 0 2 3 4 Konec

hodina

h

 1 2 5

1 h = 60 min = 3 600 s

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 2 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 2 4 5 0 1 3 4 2 4 1 3 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 1 2 4 2 4 5 2 4 5 0 2 3 4 Konec

den

d

 1 4 5

1 d = 24 h = 86.400 s

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 4 5 0 1 2 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 5 1 2 4 1 4 5 2 4 5 2 4 5 0 2 3 4 Konec

ar

a

 1

1 á je rovno 10 na druhou em na druhou

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 5 3 4 3 4 5 6 1 2 0 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 2 Konec

F1.7.5 rovinný úhel

stupeň (úhlový)

stupeň

Začátek  3 4 5 6 2 3 4 Konec

1 stupeň je rovno zlomek pí lomeno stoosmdesáti konec zlomku er á dé

Začátek  3 4 5 6 1 3 4 5 6 2 3 4 0 2 3 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 1 2 5 2 4 5 5 6 0 1 2 3 5 1 1 4 5 Konec

minuta (úhlová)

prima

Začátek  3 4 2 Konec

1 prima je rovno 1 šedesátina krát 1 stupeň

Začátek  3 4 5 6 1 3 4 2 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 4 2 4 5 5 6 0 3 3 4 5 6 1 3 4 5 6 2 3 4 Konec

vteřina (úhlová)

dvojitá prima

Začátek  3 4 2 2 Konec

1 dvojitá prima je rovno 1 šedesátina krát 1 prima

Začátek  3 4 5 6 1 3 4 2 2 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 4 2 4 5 5 6 0 3 3 4 5 6 1 3 4 2 Konec

F1.7.6 tlak

milibar

mb

Začátek  1 3 4 1 2 Konec

1 em bé je rovno 0 celá 01 setin velké pé á

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 3 4 1 2 0 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 2 4 5 1 0 6 1 2 3 4 1 Konec

F1.7.7 objem

litr

l

 1 2 3

1 el je rovno 0 celá 001 tisícin em na třetí je rovno 1 dé em na třetí

Začátek  3 4 5 6 1 0 1 2 3 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 2 4 5 2 4 5 1 0 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 0 2 3 5 6 0 3 4 5 6 1 0 1 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 6 1 4 Konec