Strukturní vzorce anorganických sloučenin se zapisují podle stejných pravidel jako strukturní vzorce organických sloučenin (viz díl druhý CH14 Vzorce strukturní ). Pokud je celý strukturní vzorec tvořen značkami prvků zapisovanými velkými písmeny, pak se použije znaku pro řetězec velkých písmen. Tento znak platí pro celou molekulu, bez ohledu na to, že řetězec je přerušován vazbami a znaky pro rozdělení řetězce:

velké es s dvojnásobnou vazbou zleva velké ó a zprava velké ó a s jednoduchou vazbou shora velké ó velké há a zdola velké ó a velké há

vzor přepisu pro bodové písmo

velké ó je rovno horní celá část velké ó velké há konec horní celé části velké es horní celá část velké ó velké há konec horní celé části je rovno velké ó

Začátek   5 6 1 3 5 2 3 5 6 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 4 6 1 3 5 1 2 5 1 3 4 5 6 2 3 5 6 1 3 5  Konec

velké en s prázdnou jednoduchou vazbou zleva a dvojnásobnou vazbou zprava velké ó a shora velké ó

vzor přepisu pro bodové písmo

pomlčka velké en horní celá část je rovno velké ó konec horní celé části je rovno velké ó

Začátek   3 6 5 6 1 3 4 5 1 2 3 4 6 2 3 5 6 1 3 5 1 3 4 5 6 2 3 5 6 1 3 5  Konec

Při přepisu elektronových vzorců anorganických sloučenin do bodového písma se nevazebné elektronové páry vyznačí nad a pod značku prvku a vzorec je zapisován ve více řádcích:

sloučenina velké há s jednoduchou vazbou zprava podtržené velké ó s pruhem nad s vazbou zprava velké há konec sloučeniny + velké há s indexem shora + konec indexu šipka doprava sloučenina velké ó s pruhem nad s indexem shora plus konec indexu s jednoduchými vazbami zleva velké há zdola velké há a zprava velké há konec sloučeniny

Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 3 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 5 6 1 2 5 3 6 1 3 5 3 6 1 2 5 0 2 5 6 6 1 2 5 3 4 2 5 6 1 5 6 0 2 5 1 3 5 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 1 4Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak

pokračování

Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 3 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 2 5 1 3 5 5 6 1 2 5 3 6 1 3 5 3 4 2 5 6 1 5 6 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 5  Konec

Při psaní poznámek lze tento zápis převést do jediné řádky tak, že pro elektronové páry shora a zdola použijeme znaků indexů přesně shora a přesně zdola. Indexy musí být důsledně ukončeny znakem závěru indexu:

sloučenina velké há s jednoduchou vazbou zprava podtržené velké ó s pruhem nad s vazbou zprava velké há konec sloučeniny + velké há s indexem shora + konec indexu šipka doprava sloučenina velké ó s pruhem nad s indexem shora plus konec indexu s jednoduchými vazbami zleva velké há zdola velké há a zprava velké há konec sloučeniny

Začátek   5 6 1 2 5 3 6 6 3 4 2 5 1 5 6 1 3 5 1 6 2 5 1 5 6 3 6 1 2 5 0 2 5 6 6 1 2 5 3 4 2 5 6 1 5 6 5 Zalomení
 2 5 1 3 5 5 6 1 2 5 3 6 6 3 4 2 5 1 5 6 1 3 5 3 4 2 5 6 1 3 5 1 2 3 4 6 1 2 5 1 3 4 5 6 3 6 1 2 5  Konec

Pro tisk je vhodnější použití víceřádkového zápisu. Pro převod strukturních vzorců do hmatem vnímatelné podoby je nejvhodnější tyflografické řešení, kombinované se značkami prvků v bodovém zápisu.