Pro zápis libovolných výrazů se vychází ze základních pravidel po zápis matematických textů, uvedených v prvním díle v kapitole M11 Přepis matematických textů .

Při přepisu mocnin ve složitějších výrazech nebo mnohočlenech zapisujeme důsledně znak konce exponentu:

velké pé závorka iks závorka zavřít je rovno 2 iks na třetí plus 4 iks na druhou mínus 5 iks

Začátek  6 1 2 3 4 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 3 4 6 3 4 3 4 5 6 1 4 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 3 4 5 6 1 4 5 1 3 4 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 3 6 3 4 5 6 1 5 1 3 4 6 Konec

Mocnina proměnné s indexem vpravo dole se zapisuje v pořadí proměnná, znak dolního indexu, dolní index, znak závěru indexu, znak exponentu, exponent a znak závěru exponentu.

iks s indexy dole 1 nahoře 2 konec indexů plus iks s indexy dole 2 nahoře 2 konec indexů

Začátek  1 3 4 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 2 5 6 1 3 4 6 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec

Pokud se celý výraz nedá zapsat na jediný řádek, rozdělí se vždy v místě relačního či operačního znaku. Vzhledem ke specifice bodového zápisu zlomku lze výraz rozdělit i v místě zlomkové čáry.

zlomek á na třetí mínus 2 á na druhou mínus 2 lomeno á na třetí mínus á na druhou mínus 2 á konec zlomku

Začátek  2 3 1 3 4 3 4 5 6 1 4 1 5 6 0 3 6 3 4 5 6 1 2 5 1 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 3 6 3 4 5 6 1 2 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 1 3 4 3 4 5 6 1 4 1 5 6 0 3 6 1 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 3 6 3 4 5 6 1 2 5 1 5 6 Konec

Při zápisu složitějších výrazů s odmocninami užíváme zjednodušeného zápisu pouze u druhé odmocniny základu. Mezi znakem pro odmocninu a základem se nepíše mezera:

odmocnina z výrazu zlomek odmocnina z výrazu bé konec odmocniny lomeno třetí odmocnina z bé konec odmocniny konec zlomku konec odmocniny

Začátek  1 4 6 2 3 1 4 6 1 2 1 5 6 1 2 4 5 6 6 3 4 3 4 5 6 1 5 1 4 6 1 2 1 5 6 5 6 1 5 6 Konec

Pokud základ odmocniny tvoří mocnina, následují v zápise za sebou dva znaky ukončení výrazu daného typu – první je závěr exponentu mocniny, druhý závěr základu odmocniny.

3 třetí odmocnina z výrazu á na pátou konec odmocniny krát odmocnina z výrazu bé konec odmocniny

Začátek  3 4 5 6 1 4 6 3 4 3 4 5 6 1 4 1 4 6 1 3 4 3 4 5 6 1 5 1 5 6 1 5 6 0 3 1 4 6 1 2 1 5 6 Konec

Odmocnina odmocniny se zapíše shodně s černotiskem bez mezery mezi znaky pro odmocninu:

třetí odmocnina z výrazu odmocnina z výrazu á konec odmocniny konec odmocniny

Začátek  6 3 4 3 4 5 6 1 4 1 4 6 1 4 6 1 1 5 6 1 5 6 Konec

čtvrtá odmocnina z výrazu pátá odmocnina z výrazu cé na desátou konec odmocniny konec odmocniny

Začátek  6 3 4 3 4 5 6 1 4 5 1 4 6 6 3 4 3 4 5 6 1 5 1 4 6 1 4 3 4 3 4 5 6 1 2 4 5 1 5 6 1 5 6 1 5 6 Konec

Zápis mocnin s reálními exponenty se řídí pravidly pro zápis číselných zlomků, zlomy se zapisují vždy se zlomkovou čarou a znaky začátku a konce zlomku:

iks s horním indexem 1 polovina konec horního indexu krát iks s horním indexem 1 třetina konec horního indexu

Začátek  1 3 4 6 3 4 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 2 5 6 1 5 6 0 3 1 3 4 6 3 4 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 6 1 5 6 Konec