Z.4 Zápis cizojazyčného textu

Při zápisu cizojazyčného textu se používá příslušných národních abeced, které se pro jednotlivé jazyky liší.

Z.4.1 Anglická abeceda

(tučným písmem jsou zvýrazněny znaky, které jsou odlišné od české znakové sady)

 1
a
 1 2
b
 1 4
c
 1 4 5
d
 1 5
e
 1 2 4
f
 1 2 4 5
g
 1 2 5
h
 2 4
i
 2 4 5
j
 1 3
k
 1 2 3
l
 1 3 4
m
 1 3 4 5
n
 1 3 5
o
 1 2 3 4
p
 1 2 3 4 5
q
 1 2 3 5
r
 2 3 4
s
 2 3 4 5
t
 1 3 6
u
 1 2 3 6
v
 1 3 4 6
x
 1 3 4 5 6
y
 1 3 5 6
z
 2 4 5 6
w
 2
,
 2 3
;
 2 5
:
 2 5 6
.
 3
'
 2 3 5
!
 2 3 5 6
( )
 2 3 6
? „
 3 5
*
 3 5 6

Základní anglické abecedy se užívá při psaní plnopisem, používaným převážně v textech učebnic angličtiny. Většina produkce originálních textů je v domácí produkci psaná anglickým zkratkopisem.

Z.4.2 Německá abeceda

(tučným písmem jsou zvýrazněny znaky, které jsou odlišné od české znakové sady)

 1
a
 1 2
b
 1 4
c
 1 4 5
d
 1 5
e
 1 2 4
f
 1 2 4 5
g
 1 2 5
h
 2 4
i
 2 4 5
j
 1 3
k
 1 2 3
l
 1 3 4
m
 1 3 4 5
n
 1 3 5
o
 1 2 3 4
p
 1 2 3 4 5
q
 1 2 3 5
r
 2 3 4
s
 2 3 4 5
t
 1 3 6
u
 1 2 3 6
v
 1 3 4 6
x
 1 3 4 5 6
y
 1 3 5 6
z
 2 3 4 6
ß
 2 3 4 5 6
st
 1 6
au
 1 2 6
eu
 1 4 6
ei
 1 4 5 6
sch
 1 5 6
sch
 1 2 5 6
ü
 2 4 6
ö
 2 4 5 6
w
 2
,
 2 3
;
 2 5
:
 2 6
?
 2 3 5
!
 2 3 5 6
( )
 2 3 6
 3 5
*
 3 5 6
 3
.
 3 6
-
 3 4
äu
 3 4 5
ä
 3 4 6
ie

Podobně jako v angličtině převládá u originálních textů psaní německým zkratkopisem. Při přepisu, zvláště u jmen, je možné použít běžného plnopisného zápisu dvojhlásek.

Z.4.3 Francouzská abeceda

(tučným písmem jsou zvýrazněny znaky, které jsou odlišné od české znakové sady)

 1
a
 1 2
b
 1 4
c
 1 4 5
d
 1 5
e
 1 2 4
f
 1 2 4 5
g
 1 2 5
h
 2 4
i
 2 4 5
j
 1 3
k
 1 2 3
l
 1 3 4
m
 1 3 4 5
n
 1 3 5
o
 1 2 3 4
p
 1 2 3 4 5
q
 1 2 3 5
r
 2 3 4
s
 2 3 4 5
t
 1 3 6
u
 1 2 3 6
v
 1 3 4 6
x
 1 3 4 5 6
y
 1 3 5 6
z
 1 2 3 4 6
ç
 1 2 3 4 5 6
é
 1 2 3 5 6
à
 2 3 4 6
è
 2 3 4 5 6
ù
 1 6
â
 1 2 6
ê
 1 4 6
î
 1 4 5 6
ô
 1 5 6
û
 1 2 4 6
ë
 1 2 4 5 6
ï
 1 2 5 6
ü
 2 4 6
æ
 2 4 5 6
w
 2
,
 2 3
;
 2 5
:
 2 5 6
.
 2 6
?
 2 3 5
!
 2 3 5 6
( )
 2 3 6
"
 3 5
*
 3 5 6
"
 3 6
-
 3 4
í
 3 4 5
é
 3 4 6
ú