M2.1 Teorie množin

Pro zápis množin a množinových operací se užívá odpovídající symbolika:

je prvkem, náleží

je prvkem

Začátek  4 5 1 5 Konec

není prvkem, nenáleží

není prvkem

Začátek  4 4 5 1 5 Konec

je podmnožinou

je vlastní podmnožinou

Začátek  4 5 1 2 3 4 6 Konec

není podmnožinou

není vlastní podmnožinou

Začátek  4 4 5 1 2 3 4 6 Konec

je nadmnožinou

obsahuje jako vlastní část

Začátek  4 5 1 3 4 5 6 Konec

není nadmnožinou

není nadmnožinou

Začátek  4 4 5 1 3 4 5 6 Konec

sjednocení

sjednocení

Začátek  5 6 3 5 6 Konec

průnik

průnik

Začátek  5 6 2 5 6 Konec

prázdná množina

prázdná množina

Začátek  3 4 5 6 1 3 5 6 Konec

nekonečno

nekonečno

Začátek  3 4 5 6 1 3 4 5 Konec

Před i za znakem množinové symboliky se vždy píše mezera:

iks je prvkem velké há

Začátek  1 3 4 6 0 4 5 1 5 0 6 1 2 5 Konec

Základy zápisu množin jsou v prvním díle, kapitola M11 Množinová symbolika .

Pokud jsou jednotlivé množiny čísel označeny tučně, značí se i v bodovém přepisu. Tučně zapsané velké písmeno se označí zdvojeným prefixem pro velké písmeno:

množina všech reálných čísel

velké tučné er

Začátek  6 6 1 2 3 5 Konec

množina všech kladných reálných čísel

velké tučné er s horním indexem plus konec horního indexu

Začátek  6 6 1 2 3 5 2 5 6 1 5 6 Konec

množina všech celých záporných čísel

velké tučné zet s horním indexem mínus konec horního indexu

Začátek  6 6 1 3 5 6 3 4 3 6 1 5 6 Konec

množina všech kladných reálných čísel různých od 1

velké tučné er s horním indexem plus konec horního indexu mínus složená závorka 1 složená zavřít

Začátek  6 6 1 2 3 5 3 4 2 5 6 1 5 6 0 3 6 4 6 2 3 6 3 4 5 6 1 4 6 3 5 6 Konec

disjunktní množiny

velké á průnik velké bé je rovno prázdná množina

Začátek  6 6 1 0 5 6 2 5 6 0 6 6 1 2 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 3 5 6 Konec

Jestliže za indexem následuje relační nebo množinový symbol, není znak závěru indexu nezbytný:

množina všech nezáporných reálných čísel

velké tučné er s horním indexem plus konec horního indexu sjednocení složená závorka 0 složená zavřít

Začátek  6 6 1 2 3 5 3 4 2 5 6 0 5 6 3 5 6 0 4 6 2 3 6 3 4 5 6 2 4 5 4 6 3 5 6 Konec

Doplněk množiny se značí shodně s černotiskem čárkou, zapsanou jako index vpravo nahoře za označením množiny:

doplněk množiny

velké á s čárkou

Začátek  6 6 1 3 4 2 1 5 6 Konec

Pokud je pravým dolním indexem vyznačena množina, ve které je doplněk určen, pak se indexy zapisují v pořadí: horní index, čárka, konec indexu, dolní index, označení množiny se dvěma prefixy velkého písmene a konec dolního indexu:

doplněk množiny A v množině B

velké á s indexy dole velké bé nahoře prima konec indexů

Začátek  6 6 1 3 4 2 1 5 6 1 6 6 6 1 2 1 5 6 Konec

definice doplňku množiny

velké pé s indexy dole velké em nahoře prima konec indexů je rovno složená závorka iks je prvkem velké em středník iks není prvkem velké pé složená zavřít

Začátek  6 6 1 2 3 4 3 4 2 1 5 6 1 6 6 6 1 3 4 1 5 6 0 2 3 5 6 4 6 2 3 6 1 3 4 6 0 4 5 1 5 Zalomení
 4 5 1 5 0 6 6 1 3 4 2 3 0 1 3 4 6 0 4 4 5 1 5 0 6 6 1 2 3 4 4 6 3 5 6 Konec

Pokud se v běžném zápisu poznámek při výpočtech nevyznačuje množina tučným písmenem, není nutné jí tak vyznačovat ani v bodovém písmu. Jedná se o „rukopisné zápisy“ na Pichtově psacím stroji. V tisku však přepis v bodovém písmu musí odpovídat předloze.

Pro zápis množiny pomocí intervalů a výčtem prvků se užívá závorek, shodných s černotiskem:

kulatá závorka levá, pravá

( )

 2 3 6
 3 5 6

složená závorka levá, pravá

{ }

Začátek  3 6 2 3 6 Konec
Začátek  3 6 3 5 6 Konec

úhlová závorka levá, pravá

levá a pravá úhlová závorka

Začátek  6 1 2 6 Konec
Začátek  6 3 4 5 Konec

K zápisu závorek podrobněji v prvním díle příručky, kapitola M11 Závorky .

Za znakem levé a před znakem pravé závorky se nepíše mezera:

velké á je rovno složená závorka iks je prvkem velké er středník iks menší rovno 2 složená zavřít

Začátek  6 1 0 2 3 5 6 4 6 2 3 6 1 3 4 6 0 4 5 1 5 0 6 6 1 2 3 5 2 3 1 3 4 6 0 1 2 6 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 6 3 5 6 Konec

velké bé je rovno závorka mínus nekonečno čárka 5 úhlová závorka zavřít

Začátek  6 1 2 0 2 3 5 6 2 3 6 3 6 3 4 5 6 1 3 4 5 2 3 4 5 6 1 5 6 3 4 5 Konec

velké cé je rovno závorka mínus 4 čárka 1 úhlová závorka zavřít sjednocení závorka 3 čárka plus nekonečno závorka zavřít

Začátek  6 1 4 0 2 3 5 6 2 3 6 3 6 3 4 5 6 1 4 5 2 3 4 5 6 1 6 3 4 5 0 5 6 3 5 6 Zalomení
 5 6 3 5 6 0 2 3 6 3 4 5 6 1 4 2 2 5 6 3 4 5 6 1 3 4 5 3 5 6 Konec