Každý fyzikální graf nebo schema by měl být v první řadě prezentován v tyflografické podobě. V tyflografickém zobrazení by měly být použity normalizované schematické znaky pro černotisk ve vhodném zvětšení a vždy s popisem v bodovém písmu.

Pro jednoduché zakreslení schematu elektrického obvodu je možné použít pro převod do bodového písma následujících znaků:

vodič – čára vodorovná

dlouhá pomlčka

Začátek  2 5 Konec

vodič – čára svislá

svislá čára

Začátek  4 5 6 Konec

přechod mezi svislou a vodorovnou částí vodiče

– vlevo nahoře

horní levý roh

 5 6

– vpravo nahoře

horní pravý roh

 2 5 6

– vlevo dole

dolní levý roh

 5 6

– vpravo dole

dolní pravý roh

 3 5 6

nevodivé křižování vodičů

tenké křížení vodičů

Začátek  2 5 2 4 5 6 2 5 Konec

vodič s odbočkou

té křížení s puntíkem v bodě křížení

Začátek  2 5 1 2 3 4 5 6 2 5 Zalomení
Vynechaný znak 4 5 6Vynechaný znak

uzemněný vodič

vodorovný vodič s puntíkem ve středu a svislou čárou vedoucí z puntíku dolů zakončenou vodorovnými čárami nad sebou značícími uzemnění

Začátek  2 5 1 2 3 4 5 6 2 5 Zalomení
Vynechaný znak 4 5 6Vynechaný znak Zalomení
Vynechaný znak 1 3 5 6Vynechaný znak

spínač

vodorovný vodič zleva zakončený plným puntíkem mezera vodorovný vodič zprava zakončený prázdným puntíkem

Začátek  2 5 2 3 5 6 3 4 0 2 3 5 6 2 5 Konec

elektrický článek

vodorovný vodič zleva zakončený svislou tučnou čárkou s minusem nad mezera vodorovný vodič zleva zakončený svislou tenkou čárou s plusem nad

Začátek  2 5 2 3 5 6 0 4 5 6 2 5 Konec

svorky zdroje
střídavého napětí

vodorovný vodič zleva zakončený prázdným puntíkem tilda vodorovný vodič zprava zakončený prázdným puntíkem

Začátek  0 2 3 5 6 0 2 6 0 2 3 5 6 2 5 Konec

rezistor

prázdný obdélník

Začátek  2 5 1 2 3 4 6 6 1 2 3 5 0 1 3 4 5 6 2 5 Konec

cívka

vodič zleva tři horní půlkružnice spojené zboku vodič zprava

Začátek  2 5 1 2 3 4 6 6 1 2 3 0 1 3 4 5 6 2 5 Konec

kondenzátor

vodič zleva svislá čára mezera svislá čára vodič zprava

Začátek  2 5 1 2 3 4 5 6 2 5 Konec

polovodičová dioda

vodič překrytý bílým trojúhelníkem směřujícím doprava se svislou čárou v pravém vrcholu

Začátek  2 5 2 4 6 2 5 1 2 3 5 1 2 3 2 5 1 3 5 2 5 Konec

galvanometr

vodič zleva kruh s velkým gé uvnitř vodič zprava

Začátek  2 5 2 4 6 6 1 2 4 5 0 1 3 5 2 5 Konec

ampérmetr

vodič zleva kruh s velkým á uvnitř vodič zprava

Začátek  2 5 2 4 6 6 1 0 1 3 5 2 5 Konec

voltmetr

vodič zleva kruh s velkým vé uvnitř vodič zprava

Začátek  2 5 2 4 6 6 1 2 3 6 0 1 3 5 2 5 Konec

žárovka

vodič zleva kruh s křížkem uvnitř vodič zprava

Začátek  2 5 2 4 6 6 1 3 4 6 0 1 3 5 2 5 Konec

Pokud nejsou k dispozici tyflografická schemata, doporučuje se zavést tento jednotný bodový přepis schematických značek.

elektrický obvod ve tvaru obdélníku na dolní hraně vlevo je elektrický článek s mínus orientovaným vlevo na dolní hraně vpravo je otevřený spínač na horní hraně vlevo je žárovka na horní hraně vpravo je ampérmetr konec obrázku

Začátek  2 3 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 6 6 1 3 4 6 0 1 3 5 2 5 2 5 2 5 2 4 6 6 1 0 1 3 5 2 5 2 5 2 5 6 Zalomení
 1 2 3Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 4 5 6 Zalomení
 1 2 5 2 5 2 5 2 3 5 6 0 4 5 6 2 5 2 5 2 5 2 3 5 6 3 4 0 2 3 5 6 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 5 Konec

část elektrického obvodu zleva vodorovný vodič vede do obdélníku zprava vodorovný vodič vychází z obdélníku na horní hraně obdélníku uprostřed je rezistor er s dolním indexem 1 konec indexu a na dolní hraně obdélníku uprostřed je rezistor er s dolním indexem dva konec indexu konec obrázku

Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 5 6 2 5 2 5 1 2 3 4 6 6 1 2 3 5 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 1 3 4 5 6 2 5 2 5 2 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 2 5 2 5 2 5 2 5 1 2 3 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 1 2 3 4 5 6 2 5 2 5 2 5 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 4 5 6Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 4 5 2 5 2 5 1 2 3 4 6 6 1 2 3 5 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 3 4 5 6 2 5 2 5 2 4 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak