Při zápisu funkcí vycházíme důsledně z černotiskové podoby použitého typu zápisu. Pro zápis funkcí se užívá i znaků:

vodorovná šipka vpravo

šipka doprava

Začátek  2 5 1 3 5 Konec

znak složení funkcí

složeno po

Začátek  6 2 5 6 Konec

V intervalu se krajní hodnoty oddělí čárkou bez mezery; jsou-li tyto hodnoty vyjádřeny čísly, zapíše se každé z nich s číselným znakem:

gé dvojtečka ipsilon je rovno 2 iks

Začátek  1 2 4 5 2 5 0 1 3 4 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 3 4 6 2 Konec

iks je prvkem úhlová závorka mínus 2 čárka 2 úhlová závorka zavřít

Začátek  1 3 4 6 0 4 5 1 5 0 6 1 2 6 3 6 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6 1 2 6 3 5 Konec

gé závorka iks závorka zavřít je rovno 2 iks čárka iks je prvkem tři tečky

Začátek  1 2 4 5 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 1 3 4 6 2 0 1 3 4 6 0 4 5 1 5 0 3 3 3 Konec

iks šipka doprava 2 iks čárka iks je prvkem tři tečky

Začátek  1 3 4 6 0 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 2 1 3 4 6 2 0 1 3 4 6 0 4 5 1 5 0 3 3 3 Konec

Číselné indexy se zapisují vždy s číselným znakem, každý index pak důsledně se znakem závěru indexu:

ef závorka iks s dolním indexem 0 konec dolního indexu závorka zavřít je rovno ipsilon s dolním indexem 0 konec dolního indexu

Začátek  1 2 4 2 3 6 1 3 4 6 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 3 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 5 6 1 6 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 Konec

ef závorka 1 celá 5 desetin závorka zavřít je rovno 3

Začátek  1 2 4 2 3 6 3 4 5 6 1 2 1 5 3 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 4 Konec

Graf funkce je třeba řešit tyflograficky, vhodné by byly vzorové grafy pro jednotlivé funkce. Tabulku hodnot funkce v jednotlivých bodech grafu je vhodné orientovat svisle – na každé řádce jsou dva sloupce, obsahující příslušnou uspořádanou dvojici souřadnic bodu. Souřadnice bodu se zapisují do hranaté závorky a oddělují se čárkou bez mezery:

velké iks hranatá závorka iks . ef závorka iks závorka zavřít hranatá zavřít

Začátek  6 1 3 4 6 6 2 3 6 1 3 4 6 2 1 2 4 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 6 3 5 6 Konec

Obor hodnot a definiční obor funkce se stejně jako v černotisku zapisuje dvojím způsobem:

velké há s dolním indexem ef

Začátek  6 1 2 5 1 6 1 2 4 1 5 6 Konec

nebo

velké há závorka ef závorka zavřít

Začátek  6 1 2 5 2 3 6 1 2 4 3 5 6 Konec

velké dé s dolním indexem ef

Začátek  6 1 4 5 1 6 1 2 4 1 5 6 Konec

nebo

velké dé závorka ef závorka zavřít

Začátek  6 1 4 5 2 3 6 1 2 4 3 5 6 Konec

Složená funkce se zapíše tak, že před znakem složeno po se vynechá mezera a za ním nikoliv, stejně jako u operačních znaků:

gé složeno po ef

Začátek  1 2 4 5 0 6 2 5 6 1 2 4 Konec

ipsilon je rovno závorka ef složeno po gé závorka zavřít závorka iks závorka zavřít

Začátek  1 3 4 5 6 0 2 3 5 6 2 3 6 1 2 4 0 6 2 5 6 1 2 4 5 3 5 6 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 Konec

Jednotlivé funkce a funkční rovnice se zapisují ve shodě s černotiskem a podle základních pravidel pro přepis matematických textů do bodového písma.

M2.4.1 Významné typy funkcí

Funkce s absolutní hodnotou

 – absolutní hodnota se vyznačuje znakem:

svislá čára (absolutní hodnota)

svislá čára

 4 5 6

U znaku absolutní hodnoty platí stejná pravidla jako u psaní závorek – před znakem ani za znakem absolutní hodnoty se nezapisuje mezera:

ká dvojtečka ipsilon je rovno svislá čára iks mínus 2 svislá čára plus svislá čára iks plus 1 svislá čára

Začátek  1 3 2 5 0 1 3 4 5 6 0 2 3 5 6 4 5 6 1 3 4 6 0 3 6 3 4 5 6 1 2 4 5 6 0 2 5 6 4 5 6 1 3 4 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 4 5 6 Konec

Exponenciální funkce a exponenciální rovnice

 – zapisují se shodně s černotiskem. Každý exponent se důsledně ukončuje znakem konec exponentu.

závorka 2 na iks tou závorka zavřít na druhou plus 2 na iks tou je rovno 6

Začátek  2 3 6 3 4 5 6 1 2 3 4 1 3 4 6 1 5 6 3 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 1 3 4 6 1 5 6 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 2 4 Konec

Jestliže je exponent tvořen složitějším výrazem, nezkracuje se a pro jeho zápis platí všechna základní pravidla. Pokud se zápis rovnice nevejde na jeden řádek, nesmí dojít k jeho rozdělení u operačního znaku v exponentu. Základ a exponent musí být zapsány na tomtéž řádku.

4 s horním indexem závorka iks plus 3 závorka zavřít závorka 2 mínus 5 iks závorka zavřít konec horního indexu je rovno 1

Začátek  3 4 5 6 1 4 5 3 4 2 3 6 1 3 4 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 4 3 5 6 2 3 6 3 4 5 6 1 2 0 3 6 3 4 5 6 1 5 1 3 4 6 3 5 6 1 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 4 5 6 1 Konec

3 čtvrtiny s horním indexem iks třetin konec horního indexu je rovno třetí odmocnina z výrazu závorka 4 třetiny závorka zavřít na iks tou konec odmocniny

Začátek  2 3 6 2 3 3 4 5 6 1 4 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 5 6 3 5 6 3 4 1 2 1 3 4 6 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 6 1 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 6 3 4 3 4 5 6 1 4 1 4 6 2 3 6 2 3 3 4 5 6 1 4 5 1 2 4 5 6 3 4 5 6 1 4 5 6 3 5 6 3 4 1 3 4 6 1 5 6 1 5 6 Konec

Logaritmická funkce a logaritmické rovnice

 – zapisují se důsledně ve shodě s černotiskem.

Pro logaritmus se používá značka log, a je-li třeba, vyznačí se základ logaritmu indexem vpravo dole. Za značkou logaritmu je vždy mezera:

log s dolním indexem á er je rovno vé čárka

á na vé tou je rovno er

Začátek  1 2 3 1 3 5 1 2 4 5 1 6 1 1 5 6 0 1 2 3 5 0 2 3 5 6 1 2 3 6 2 0 1 3 4 1 2 3 6 1 5 6 0 2 3 5 6 1 2 3 5 Konec

log er je rovno vé čárka

10 na vé tou je rovno er

Začátek  1 2 3 1 3 5 1 2 4 5 0 1 2 3 5 0 2 3 5 6 1 2 3 6 2 0 3 4 5 6 1 2 4 5 3 4 1 2 3 6 1 5 6 0 2 3 5 6 1 2 3 5 Konec

Přirozený logaritmus se zapisuje stejně jako v černotisku značkou ln, za kterou je vždy mezera:

ln iks je rovno zet čárka

é na iks tou je rovno iks

Začátek  1 2 3 1 3 4 5 0 1 3 4 6 0 2 3 5 6 1 3 5 6 2 0 1 5 3 4 1 3 5 6 1 5 6 0 2 3 5 6 1 3 4 6 Konec