Z.7 Typy písma

Pro věrný převod černotisku do bodového písma je třeba vyznačit i typ použitého písma. Začátek a konec textu, zapsaného jiným typem písma, se v bodovém písmu označí následovně:

Z.7.1 kurzíva

– začátek textu psaného kurzívou

Začátek  3 5 4 6 Konec

– konec textu psaného kurzívou

Začátek  4 6 3 5 Konec

Z.7.2 podtržené

– začátek podtrženého souvislého textu

Začátek  3 5 4 5 6 Konec

– konec podtrženého souvislého textu

Začátek  4 5 6 3 5 Konec

Podtržení jednotlivých částí textu (znak, písmeno, slovo) se vyznačí znakem svislé čáry, který se napíše před označenou část textu a platí pouze do následující mezery:

... a není sám ...

Začátek  3 3 3 0 1 0 4 5 6 1 3 4 5 1 5 1 3 4 5 3 4 0 2 3 4 1 6 1 3 4 0 3 3 3 Konec

Z.7.3 tučné

– začátek souvislého tučně psaného textu

Začátek  3 5 5 6 Konec

– konec souvislého tučně psaného textu

Začátek  5 6 3 5 Konec

Tučně zvýrazněné písmeno nebo řetězec písmen se používá často v geometrii nebo fyzice k označení orientované úsečky apod. V takovém případě se napíše zdvojený prefix, označující příslušný symbol abecedy (velké písmeno, malé písmeno, řetězec velkých písmen apod.):

AB

Začátek  5 6 5 6 1 1 2 Konec

S

Začátek  6 6 2 3 4 Konec