Přepis úloh z pravděpodobností a statistiky vychází důsledně z jejich černotiskové podoby a ze symboliky a pravidel pro přepis kombinatoriky a množin.

Přehled přepisu matematických symbolů a značek z oboru pravděpodobnosti a statistiky do bodového písma:

množina všech možných výsledků pokusů

velké omega

Začátek  4 6 2 4 5 6 Konec

možný výsledek

omega

Začátek  4 5 2 4 5 6 Konec

četnost

en závorka omega závorka zavřít

Začátek  1 3 4 5 2 3 6 4 5 2 4 5 6 3 5 6 Konec

relativní četnost

zlomek en závorka omega závorka zavřít lomeno en konec zlomku

Začátek  2 3 1 3 4 5 2 3 6 4 5 2 4 5 6 3 5 6 1 2 4 5 6 1 3 4 5 5 6 Konec

pravděpodobnost

pé závorka omega závorka zavřít

Začátek  1 2 3 4 2 3 6 4 5 2 4 5 6 3 5 6 Konec

podmíněná pravděpodobnost za podmínky B

pé závorka omega svislá čára velké bé závorka zavřít

Začátek  1 2 3 4 2 3 6 4 5 2 4 5 6 4 5 6 6 1 2 3 5 6 Konec

hodnota znaku x

pé závorka omega svislá čára velké bé závorka zavřít

Začátek  1 3 4 6 3 4 3 5 1 5 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 Konec

relativní četnost

ný s dolním indexem jé

Začátek  5 6 1 3 4 5 1 6 2 4 5 1 5 6 Konec

Pro označení veličiny s pruhem se užívá speciálního symbolu:

znak „s pruhem“

s pruhem nad

Začátek  6 4 5 6 Konec

Tento znak se zapíše bez mezery za znakem, k němuž se pruh vztahuje. Jeho platnost je pro jediný před ním předcházející znak:

aritmetický průměr

iks s pruhem nad

Začátek  1 3 4 6 6 4 5 6 Konec

Jestliže je veličina s pruhem označena dalšími indexy, napíše se nejprve znak „s pruhem“ a bezprostředně za ním bez mezery následují další indexy:

geometrický průměr

iks s pruhem nad s dolním indexem velké gé

Začátek  1 3 4 6 6 4 5 6 1 6 6 1 2 4 5 1 5 6 Konec

modus znaku x

velké mod závorka iks závorka zavřít

Začátek  6 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 Konec

medián znaku x

velké med závorka iks závorka zavřít

Začátek  6 1 3 4 1 5 1 4 5 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 Konec

rozptyl

es s indexy dole iks nahoře 2 konec indexů

Začátek  2 3 4 1 6 1 3 4 6 1 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec

výpočet aritmetického průměru z tabulky četnosti

iks s pruhem nad je rovno 1 lomeno en suma od jé je rovno 1 do er ze iks s indexy dole jé nahoře hvězdička konec indexů en s dolním indexem jé

Začátek  1 3 4 6 6 3 4 3 6 0 2 3 5 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 1 3 4 5 5 6 0 4 6 2 3 4 6 1 6 2 4 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 3 4 1 2 3 5 1 5 6 5 Zalomení
 1 3 4 6 3 4 3 5 1 5 6 1 6 2 4 5 1 5 6 1 3 4 5 1 6 2 4 5 1 5 6 Konec

pravděpodobnost jevu

velké pé závorka velké á závorka zavřít je rovno výraz suma to celé s indexem přesně zdola omega je prvkem velké á konec indexu pé závorka omega závorka zavřít

Začátek  6 1 2 3 4 2 3 6 6 1 3 5 6 0 2 3 5 6 4 6 2 3 4 6 3 4 4 5 2 4 5 6 0 4 5 1 5 0 6 1 1 5 6 5 Zalomení
 1 2 3 4 2 3 6 4 5 2 4 5 6 3 5 6 Konec

podmíněná pravděpodobnost jevu A za podmínky B

velké pé závorka velké á svislá čára velké bé závorka zavřít je rovno výraz suma to celé s indexem přesně zdola omega je prvkem velké á konec indexu pé závorka omega závorka zavřít

Začátek  6 1 2 3 4 2 3 6 6 1 3 5 6 0 2 3 5 6 4 6 2 3 4 6 3 4 4 5 2 4 5 6 0 4 5 1 5 0 6 1 1 5 6 5 Zalomení
 1 2 3 4 2 3 6 4 5 2 4 5 6 3 5 6 Konec

směrodatná odchylka

es s dolním indexem iks je rovno odmocnina z výrazu 1 lomeno en suma od í je rovno 1 do en ze závorka iks s dolním indexem í mínus iks s pruhem nad závorka zavřít na druhou konec odmocniny

Začátek  2 3 4 1 6 1 3 4 6 1 5 6 0 2 3 5 6 1 4 6 2 3 3 4 5 6 1 1 2 4 5 6 1 3 4 5 5 6 0 5 Zalomení
 4 6 2 3 4 6 1 6 2 4 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 5 6 6 3 4 1 3 4 5 1 5 6 2 3 6 1 3 4 6 1 6 2 4 1 5 6 0 3 6 1 3 4 6 6 4 5 6 3 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 5 6 Konec