Při zápisu chemických rovnic používáme vedle běžných matematických znaků ještě následující značky:

vodorovná šipka vpravo

šipka doprava

Začátek  2 5 1 3 5 Konec

vodorovná šipka vlevo

šipka doleva

Začátek  2 4 6 2 5 Konec

dvě vodorovné šipky opačných směrů

šipka doprava nad šipkou doleva

Začátek  2 5 1 3 5 Konec

vodorovná dlouhá čárkovaná šipka vpravo
pro reakční schéma

čárkovaná šipka doprava

Začátek  5 5 1 3 5 Konec

Vodorovné části šipek lze podle potřeby prodloužit do potřebného rozměru.

Při zápisu chemické rovnice se před šipkou vynechá mezera, za ní nikoliv, operační znaky se píší stejně jako v matematice s mezerou pouze před znakem:

2 velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu plus velké ó s dolním indexem 2 konec dolního indexu šipka doprava 2 velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó

Začátek  3 4 5 6 1 2 6 1 2 5 2 3 0 2 5 6 6 1 3 5 2 3 0 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 2 5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 Konec

Při úpravách chemických rovnic v bodovém písmu nelze doplňovat koeficienty dle již zapsané rovnice. Proto je třeba zapsat nejprve reakční schéma a teprve pod ním napsat upravenou chemickou rovnici:

velké en á plus velké cé el s dolním indexem 2 konec dolního indexu čárkovaná šipka doprava velké en á velké cé el

2 velké en á plus velké cé el s dolním indexem 2 konec dolního indexu šipka doprava 2 velké en á velké cé el

Začátek  6 1 3 4 5 1 0 2 5 6 6 1 4 1 2 3 2 3 0 5 5 1 3 5 6 1 3 4 5 1 6 1 4 1 2 3 Konec
Začátek  3 4 5 6 1 2 6 1 3 4 5 1 0 2 5 6 6 1 4 1 2 3 2 3 0 2 5 3 4 5 6 1 2 1 3 5 6 1 3 4 5 1 6 1 4 1 2 3 Konec

Iontové rovnice se zapisují stejným způsobem. Při zápisu reagujících iontů je nutné zapsat konec pravého horního indexu

velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké es velké ó s dolním indexem 4 konec dolního indexu šipka doprava 2 velké há s horním indexem plus konec horního indexu plus velké es velké ó s indexy dole 4 nahoře 2 mínus konec indexů

Začátek  5 6 1 2 5 2 3 2 3 4 1 3 5 2 5 6 0 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 2 6 1 2 5 3 4 2 5 6 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 5 6 2 3 4 1 3 5 2 5 6 3 4 3 4 5 6 1 2 3 6 1 5 6 Konec

Pokud zápis rovnice přesahuje jeden řádek, rozdělí se obdobně jako v matematice u operačního znaku, případně šipky, a na začátku nového řádku se naposledy zapsaný znak zopakuje.

2 velké há s horním indexem plus konec horního indexu plus velké ó s horním indexem 2 mínus konec horního indexu šipka doprava velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó

Začátek  3 4 5 6 1 2 6 1 2 5 3 4 2 5 6 1 5 6 0 2 5 6 6 1 3 5 3 4 3 4 5 6 1 2 3 6 1 5 6 0 2 5 1 3 5 5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 Konec

velké en velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu plus velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó šipka doprava velké en velké há s indexy dole 4 nahoře plus konec indexů plus velké ó velké há s horním indexem mínus konec horního indexu

Začátek  5 6 1 3 4 5 1 2 5 2 5 0 2 5 6 5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 0 2 5 1 3 5 5 6 1 3 4 5 1 2 5 2 5 6 3 4 2 5 6 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 5 6 1 3 5 1 2 5 3 4 3 6 1 5 6 Konec

Redoxní reakce se zapisují chemickými rovnicemi shodně s černotiskem, oxidační čísla reaktantů a produktů se zapisují podle pravidel stanovených v podkapitole CH1-5 Oxidační čísla .

velké cé ú s horním indexem 0 konec horního indexu plus velké cé el s indexy dole 2 nahoře 0 konec indexů šipka doprava velké cé ú s horním indexem velké í velké í konec horního indexu velké cé el s indexy dole 2 nahoře mínus velké í konec indexů

Začátek  6 1 4 1 3 6 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 0 2 5 6 6 1 4 1 2 3 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 2 3 0 2 5 1 3 5 Zalomení
 2 5 1 3 5 6 1 4 1 3 6 3 4 5 6 2 4 2 4 1 5 6 6 1 4 1 2 3 3 4 3 6 6 2 4 1 5 6 2 3 Konec

velké cé ú s horním indexem velké í velké í konec horního indexu velké es velké ó s dolním indexem 4 konec dolního indexu plus velké ef é s indexy dole 2 nahoře 0 konec indexů šipka doprava velké cé ú s horním indexem 0 konec horního indexu plus velké ef é s horním indexem velké í velké í konec horního indexu velké es velké ó s dolním indexem 4 konec dolního indexu

Začátek  6 1 4 1 3 6 3 4 5 6 2 4 2 4 1 5 6 5 6 2 3 4 1 3 5 2 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 6 1 2 4 1 5 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 0 2 5 1 3 5 6 1 4 1 3 6 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 6 1 2 4 1 5 3 4 5 6 2 4 2 4 1 5 6 5 6 2 3 4 1 3 5 2 5 6 Konec

velké cé ú s horním indexem velké í velké í konec horního indexu šipka doprava velké cé ú s horním indexem 0 konec horního indexu

Začátek  6 1 4 1 3 6 3 4 5 6 2 4 2 4 1 5 6 0 2 5 1 3 5 6 1 4 1 3 6 3 4 3 4 5 6 2 4 5 1 5 6 Konec

Obdobným způsobem se zapisují i elektrodové reakce probíhající při elektrolýze:

2 velké cé el s horním indexem mínus konec horního indexu mínus 2 é s horním indexem mínus konec horního indexu šipka doprava velké cé el s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  3 4 5 6 1 2 0 6 1 4 1 2 3 3 4 3 6 1 5 6 0 3 6 3 4 5 6 1 2 5 1 5 3 4 3 6 1 5 6 0 2 5 1 3 5 Zalomení
 2 5 1 3 5 6 1 4 1 2 3 2 3 Konec

U endotermických a exotermických reakcí se zapisuje stav reaktantů symboly (s), (l), (g) a (aq) shodně s černotiskem bezprostředně za vzorec reaktantů:

velké en s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka gé závorka zavřít plus 3 velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu závorka gé závorka zavřít šipka doprava 2 velké en velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu závorka gé závorka zavřít

velké kvé s dolním indexem em je rovno mínus 92 celých 4 desetin zlomek ká velké jé lomeno em ó el konec zlomku

Začátek  6 1 3 4 5 2 3 2 3 6 1 2 4 5 3 5 6 0 2 5 6 3 4 5 6 1 4 6 1 2 5 2 3 2 3 6 1 2 4 5 3 5 6 0 2 5 1 3 5 Zalomení
 2 5 1 3 5 3 4 5 6 1 2 5 6 1 3 4 5 1 2 5 2 5 2 3 6 1 2 4 5 3 5 6 Konec
Začátek  6 1 2 3 4 5 1 6 1 3 4 1 5 6 0 2 3 5 6 3 6 3 4 5 6 2 4 1 2 2 1 4 5 0 1 3 6 2 4 5 1 2 4 5 6 1 3 4 1 3 5 1 2 3 Konec

U některých reakcí jsou nad nebo pod šipkou zaznamenávány informace o probíhajícím ději. Tyto zápisy se provádějí pomocí znaků přesně shora nebo přesně zdola. Pořadí zápisu je následující: levá strana rovnice, šipka, znak indexu přesně shora, text nad šipkou, znak konce indexu, znak indexu přesně zdola, text pod šipkou, znak konce indexu, pravá strana rovnice:

velké cé s dolním indexem 16 konec dolního indexu velké há s dolním indexem 34 konec dolního indexu šipka doprava s indexy dole 400 vodorovná čára 600 stupeň velké cé nahoře zahřívání konec indexů velké cé s dolním indexem 8 konec dolního indexu velké há s dolním indexem 18 konec dolního indexu plus velké cé s dolním indexem 8 konec dolního indexu velké há s dolním indexem 16 konec dolního indexu

Začátek  5 6 1 4 2 2 3 5 1 2 5 2 5 2 5 6 0 2 5 1 3 5 Zalomení
 2 5 1 3 5 6 3 4 1 3 5 6 1 1 2 5 2 4 5 6 3 4 1 2 3 6 1 6 1 3 4 5 3 4 1 5 6 6 1 6 3 4 5 6 1 4 5 2 4 5 2 4 5 3 6 Zalomení
 3 6 3 4 5 6 1 2 4 2 4 5 2 4 5 3 4 5 6 2 3 4 6 1 4 1 5 6 5 6 1 4 2 3 6 1 2 5 2 2 3 6 0 2 5 6 5 6 1 4 2 3 6 1 2 5 2 2 3 5 Konec

Poznámka pro úzké obrazovky – v běžné, zápisu v bodovém písmu se vejde 40 znaků na řádek, tak i tato velmi dlouhá rovnice by byla zapsána přehledněji pouze na dvou řádcích.