Kovalentní vazby se v bodovém písmu znázorňují vazebnými čárami stejně jako v černotisku (viz díl druhý, CH14 Vzorce racionální ). Při zápisu elektronové konfigurace pomocí rámečků se vazby znázorní svislou čarou mezi orbitaly, jejichž překryvem k vazbě došlo:

Obrázek: Dva čtvercové rámečky nad sebou spojené svislou čárou. Horní rámeček s šipkou nahoru uvnitř a popiskem zleva: velké há dvojtečka a popiskem shora: 1 es. Dolní rámeček s šipkou dolů uvnitř a popiskem zleva: velké há s dvojtečkou. Konec obrázku.

Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 3 4 5 6 1 2 3 4 Zalomení
 6 1 2 5 2 5 0 1 2 3 4 6 1 4 5 6 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 4 5 6 Zalomení
 6 1 2 5 2 5 0 1 2 3 4 6 3 4 5 6 Konec

Polární vazbu lze znázornit buď vyznačením parciálních nábojů v exponentu, nebo znakem vazebného klínu, vyznačujícího nerovnoměrné rozložení vazebných elektronů:

polární vazba černý trojúhelník směřující doleva

Začátek  2 5 1 2 3 4 5 6 Konec

velké há s horním indexem delta plus konec horního indexu pomlčka velké cé el s horním indexem delta mínus konec horního indexu

Začátek  6 1 2 5 3 4 4 5 1 4 5 2 5 6 1 5 6 2 5 6 1 4 1 2 3 3 4 4 5 1 4 5 2 5 1 5 6 Konec

velké há černý trojúhelník směřující doleva velké cé el

Začátek  6 1 2 5 2 5 1 2 3 4 5 6 6 1 4 1 2 3 Konec

U vazby koordinačně kovalentní se donor vyznačí s volným elektronovým párem (viz díl druhý CH12 Elektronové vzorce ):

velké bé svislá čára plus velké á šipka doprava velké bé pomlčka velké á

Začátek  6 1 2 5 6 0 2 5 6 6 1 0 2 5 1 3 5 5 6 1 2 3 6 1 Konec

velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó plus velké há s horním indexem plus konec horního indexu šipka doprava velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó s horním indexem plus konec horního indexu

Začátek  5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 0 2 5 6 6 1 2 5 3 4 2 5 6 1 5 6 0 2 5 1 3 5 5 6 1 2 5 2 5 1 3 5 3 4 2 5 6 1 5 6 Konec

Vazbu vodíkovým můstkem mezi více molekulami je nejvhodnější zakreslit tyflograficky, protože jde o mnohořádkové plošné uspořádání. Rovnice vzniku vodíkového můstku však do bodového písma převádíme:

velké á s horním indexem delta mínus konec horního indexu pomlčka velké há s horním indexem delta plus konec horního indexu plus velké bé s pruhem nad šipka doprava velké á pomlčka velké há tři tečky velké bé

Začátek  5 6 1 3 4 4 5 1 4 5 3 6 1 5 6 3 6 1 2 5 3 4 4 5 1 4 5 2 5 6 1 5 6 0 2 5 6 Zalomení
 2 5 6 6 1 2 6 3 4 2 5 1 5 6 0 2 5 1 3 5 5 6 1 3 6 1 2 5 3 3 3 6 1 2 Konec