Vektorové fyzikální veličiny se stejně jako v černotisku označují vektorovou šipkou:

vektorová šipka

šipka doprava

Začátek  2 5 2 Konec

Vektorovou šipku je vhodné pro názornost zavést jako index přesně shora a poté užívat zkráceného zápisu – vektorová šipka se napíše bez znaku indexu bezprostředně za značku vektoru.

á s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  1 6 3 4 2 5 2 Konec

nebo

Začátek  1 2 5 2 Konec

Vektorové veličiny se zapisují ve shodě s černotiskem buď vektorovou šipkou nad značkou veličiny, nebo tučným písmem příslušné značky vektoru. Při psaní rukou se v černotisku používá vždy označení vektoru vektorovou šipkou, v bodovém přepisu je vzhledem k povaze „zápisu rukou“ (zápis na psacím stroji) možné využívat oba způsoby.

velké ef

Začátek  6 6 1 2 4 Konec

velké ef s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  6 1 2 4 2 5 2 Konec

Pokud se však jedná o převedení černotiskového textu do bodového písma, je závazná předloha a vektor se značí stejně jako v ní.

Velikost vektoru se zapisuje stejně jako v černotisku absolutní hodnotou:

á je rovno svislá čára á svislá čára

Začátek  1 0 2 3 5 6 4 5 6 5 5 1 4 5 6 Konec

nebo

á je rovno svislá čára á s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu svislá čára

Začátek  1 0 2 3 5 6 4 5 6 1 2 5 2 4 5 6 Konec

Změna vektoru se vyznačí shodně s černotiskem velkým řeckým delta, které se od vektoru neodděluje mezerou:

velké delta vé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  4 6 1 4 5 1 2 3 6 2 5 2 Konec

velké delta vé

Začátek  4 6 1 4 5 5 5 1 2 3 6 Konec

Pokud je vektor zapsán s indexem, zapíše se nejprve značka vektoru, index, znak závěru indexu a vektorová šipka. Číselné indexy se zapisují důsledně s číselným znakem:

výraz pé s dolním indexem 1 konec dolního indexu to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu je rovno em s dolním indexem 1 konec dolního indexu výraz vé s dolním indexem 1 konec dolního indexu to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  1 2 3 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 2 5 2 0 2 3 5 6 1 3 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 1 2 3 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 2 5 2 Konec

Vektorová šipka se vztahuje vždy pouze k jediné předcházející veličině, bez ohledu na to, je-li tato veličina zapsána s indexem:

výraz velké ef s dolním indexem velké gé to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu je rovno em gé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  6 1 2 4 1 6 6 1 2 4 5 1 5 6 2 5 2 0 2 3 5 6 1 3 4 1 2 4 5 2 5 2 Konec

Nulový vektor lze zapsat dvojím způsobem, při přepisu textu se však vždy respektuje černotisková předloha:

tučná 0

Začátek  6 6 3 4 5 6 2 4 5 Konec

0 s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  3 4 5 6 2 4 5 2 5 2 Konec

Vektorová konstanta se zapisuje zkratkou „konst.“, zapsanou tučným typem písma. Tento zápis je shodný pro tisk i pro zápis „rukou“:

tučné pé s dolním indexem 1 konec dolního indexu plus tučné pé s dolním indexem 2 konec dolního indexu je rovno konst.

Začátek  5 5 1 2 3 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 0 2 5 6 5 5 1 2 3 4 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 5 5 6 1 3 1 3 5 1 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 3 5 6 3 5 Konec

pé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu s dolním indexem 1 konec dolního indexu plus pé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu s dolním indexem 2 konec dolního indexu je rovno výraz konst. to celé s indexem přesně shora s šipkou doprava nad konec indexu

Začátek  1 2 3 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 2 5 2 0 2 5 6 1 2 3 4 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 2 5 2 0 2 3 5 6 Zalomení
 2 3 5 6 3 5 5 6 1 3 1 3 5 1 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 3 5 6 3 5 Konec