M2.2 Matematická logika

Pro grafické symboly matematické logiky se užívají následujíc kombinace znaků:

konjunkce

konjunkce

Začátek  6 2 6 Konec

alternativa

disjunkce

Začátek  5 3 5 Konec

implikace

dvojitá šipka doprava

Začátek  2 3 5 6 1 3 5 Konec

ekvivalence
(neostrá disjunkce)

dvojitá obousměrná vodorovná šipka

Začátek  2 4 6 2 3 5 6 1 3 5 Konec

neekvivalence

není ekvivalentní

Začátek  4 2 4 6 2 3 5 6 1 3 5 Konec

prima

prima

Začátek  3 4 2 Konec

negace, non

negace

Začátek  5 2 5 6 Konec

pro všechna...
velký kvantifikátor

pro všechna

Začátek  3 4 5 6 1 2 3 6 Konec

existuje...
malý kvantifikátor

existuje

Začátek  3 4 5 6 1 3 4 Konec

Znaky logických operací se zapisují s mezerou před i za znakem:

velké vé s dolním indexem 1 konec dolního indexu konjunkce velké vé s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  6 6 1 2 3 6 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 0 6 2 6 0 6 6 1 2 3 6 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 Konec

Negaci výroku zapisujeme shodně s černotiskem jako index vpravo nahoře. Pokud je znak negace jediným indexem a za ním následuje mezera, není nutné zapisovat znak konce indexu.

velké bé s čárkou dvojitá šipka doprava velké á s čárkou

Začátek  6 6 1 2 3 4 2 0 2 3 5 6 1 3 5 0 6 6 1 3 4 2 Konec

velké vé závorka iks závorka zavřít čárka tři tečky čárka velké vé s čárkou závorka iks závorka zavřít

Začátek  6 6 1 2 3 6 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 2 3 3 3 0 6 6 1 2 3 6 3 4 2 1 5 6 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 Konec

Kvantifikátory se zapisují stejně jako v černotisku bez mezery:

pro všechna iks je prvkem velké em dvojtečka velké vé závorka iks závorka zavřít

Začátek  3 4 5 6 1 2 3 6 1 3 4 6 0 4 5 1 5 0 6 6 1 3 4 2 5 0 6 6 1 2 3 6 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 Konec

existuje iks není prvkem velké em dvojtečka velké vé s čárkou závorka iks závorka zavřít

Začátek  3 4 5 6 1 3 4 1 3 4 6 0 4 4 5 1 5 0 6 6 1 3 4 2 5 0 6 6 1 2 3 6 3 4 2 1 5 6 2 3 6 1 3 4 6 3 5 6 Konec