Značky fyzikálních jednotek a jejich násobků a dílů se zapisují shodně s  černotiskem. Značky zapsané velkým písmenem se zapisují důsledně s prefixem pro velké písmeno.

Jestliže značkou fyzikální jednotky je velké písmeno a násobná předpona je zapsána také velkým písmenem, nepoužívá se znak pro řetězec velkých písmen, ale každé z nich je zapsáno zvlášť s prefixem velkého písmene:

MV

Začátek  6 1 3 4 6 1 2 3 6 Konec

GJ

Začátek  6 1 2 4 5 6 2 4 5 Konec

Součin jednotek se shodně s černotiskem zapisuje vždy s operačním znakem:

velké á krát es

Začátek  6 1 0 3 2 3 4 Konec

velké en krát em

Začátek  6 1 3 4 5 0 3 1 3 4 Konec

U jednotek vyjádřených zlomkem se nezapisuje znak začátku a konce zlomku. Tyto jednotky lze ve shodě s černotiskem zapisovat pomocí záporných mocnin:

em lomeno es

Začátek  1 3 4 1 2 4 5 6 2 3 4 Konec

zlomek ká em lomeno há konec zlomku

Začátek  1 3 1 3 4 1 2 4 5 6 1 2 5 Konec

em krát es s horním indexem mínus 1 konec horního indexu

Začátek  1 3 4 0 3 2 3 4 3 4 3 6 3 4 5 6 1 Konec

Jestliže ve jmenovateli fyzikální jednotky je složený výraz, zapisuje se celý jmenovatel do kulatých závorek:

zlomek velké jé lomeno ká gé krát velké ká konec zlomku

Začátek  6 2 4 5 1 2 4 5 6 2 3 6 1 3 1 2 4 5 0 3 6 1 3 3 5 6 Konec