F1.9 Příklady zápisu fyzikálních vzorců

dráha pohybu rovnoměrného

es je rovno vé té

Začátek  2 3 4 0 2 3 5 6 1 2 3 6 2 3 4 5 Konec

průměrná rychlost pohybu

vé s dolním indexem pé je rovno es lomeno té

Začátek  1 2 3 6 1 6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 2 3 2 3 4 1 2 4 5 6 2 3 4 5 5 6 Konec

gravitační síla

velké ef s dolním indexem gé je rovno gé em

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 2 4 5 0 2 3 5 6 1 2 4 5 1 3 4 Konec

rovnováha na páce

velké ef s dolním indexem 1 konec dolního indexu á s dolním indexem 1 konec dolního indexu je rovno velké ef s dolním indexem 2 konec dolního indexu á s dolním indexem 2 konec dolního indexu

Začátek  6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 1 5 6 1 1 6 3 4 5 6 1 0 2 3 5 6 6 1 2 4 1 6 3 4 5 6 1 2 1 5 6 1 1 6 3 4 5 6 1 2 Konec

tlak

pé je rovno velké ef lomeno velké es nebo pé je rovno velké ef dvojtečka velké es

Začátek  1 2 3 4 0 2 3 5 6 2 3 6 1 2 4 1 2 4 5 6 6 2 3 4 5 6 Konec
nebo
Začátek  1 2 3 4 0 2 3 5 6 6 1 2 4 0 2 5 6 2 3 4 Konec

hydrostatický tlak

pé s dolním indexem há je rovno há znak pro ró gé

Začátek  1 2 3 4 1 6 1 2 5 0 2 3 5 6 1 2 5 4 5 1 2 3 5 1 2 4 5 Konec

vztlaková síla

velké ef s dolním indexem vé zet konec dolního indexu je rovno velké vé znak pro ró s dolním indexem ká gé

Začátek  6 1 2 4 1 6 1 2 3 6 1 3 5 6 0 2 3 5 6 6 1 2 3 6 4 5 1 2 3 5 1 6 1 3 1 5 6 1 2 4 5 Konec

podmínka plování těles

znak pro ró s dolním indexem té je menší než znak pro ró s dolním indexem ká středník velké ef s dolním indexem gé je rovno velké ef s dolním indexem vé zet konec dolního indexu

Začátek  4 5 1 2 3 5 1 6 2 3 4 5 0 1 2 6 4 5 1 2 3 5 1 6 1 3 2 3 Konec
Začátek  6 1 2 4 1 6 1 2 4 5 0 2 3 5 6 6 1 2 4 1 6 1 2 3 6 1 3 5 6 Konec

mechanická práce

velké w je rovno velké ef es

Začátek  6 1 2 3 5 6 0 2 3 5 6 6 1 2 4 2 3 4 Konec

výkon

velké pé je rovno velké w dvojtečka té nebo velké pé je rovno dvojité vé lomeno té

Začátek  6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 6 1 2 3 5 6 0 2 5 2 3 4 5 Konec

nebo

Začátek  6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 2 3 6 1 2 3 5 6 1 2 4 5 6 2 3 4 5 5 6 Konec

teplo

velké kvé je rovno cé em závorka té mínus té s dolním indexem 0 konec dolního indexu závorka zavřít

Začátek  6 1 2 3 4 5 0 2 3 5 6 1 4 1 3 4 2 3 6 2 3 4 5 0 3 6 2 3 4 5 1 6 3 4 5 6 2 4 5 3 5 6 Konec

elektrické napětí

velké ú je rovno velké w dvojtečka velké kvé nebo velké ú je rovno velké w lomeno velké kvé

Začátek  6 1 3 6 0 2 3 5 6 6 1 2 3 5 6 0 2 5 6 1 2 3 4 5 Konec

nebo

Začátek  6 1 3 6 0 2 3 5 6 2 3 6 1 2 3 5 6 1 2 4 5 6 6 1 2 3 4 5 5 6 Konec

elektrický odpor

velké er je rovno znak pro ró el lomeno velké es

Začátek  6 1 2 3 5 0 2 3 5 6 4 5 1 2 3 5 2 3 1 2 3 1 2 4 5 6 6 2 3 4 5 6 Konec

příkon elektrického spotřebiče

velké pé s dolním indexem pé je rovno velké ú velké í je rovno zlomek velké ú na druhou lomeno velké er konec zlomku je rovno velké í na druhou velké er

Začátek  6 1 2 3 4 1 6 1 2 3 4 0 2 3 5 6 6 1 3 6 6 2 4 0 2 3 5 6 2 3 6 1 3 6 3 4 3 4 5 6 1 2 1 2 4 5 6 Zalomení
 1 2 4 5 6 6 1 2 3 5 5 6 0 2 3 5 6 6 2 4 3 4 3 4 5 6 1 2 6 1 2 3 5 Konec

efektivní napětí

velké ú konverguje k 0 celá 7 desetin velké í s dolním indexem em

Začátek  6 1 3 6 0 5 2 3 5 6 3 4 5 6 2 4 5 2 1 2 4 5 6 2 4 1 6 1 3 4 Konec

transformační poměr

pé je rovno zlomek velké en s dolním indexem 2 konec dolního indexu lomeno velké en s dolním indexem 1 konec dolního indexu konec zlomku

Začátek  1 2 3 4 0 2 3 5 6 2 3 6 1 3 4 5 1 6 3 4 5 6 1 2 1 2 4 5 6 6 1 3 4 5 1 6 3 4 5 6 1 5 6 Konec

zlomek velké ú s dolním indexem 2 konec dolního indexu lomeno velké ú s dolním indexem 1 konec dolního indexu konec zlomku je rovno pé

Začátek  2 3 6 1 3 6 1 6 3 4 5 6 1 2 1 2 4 5 6 6 1 3 6 1 6 3 4 5 6 1 5 6 0 2 3 5 6 1 2 3 4 Konec