CH1.2 Elektronové vzorce

Při zápisu elektronových vzorců se vyznačují jednotlivé valenční elektrony stejně jako v černotisku jednotlivými tečkami – jednotlivými body, elektronové dvojice pak čárkami – dvojicemi bodů.

Valenční elektrony se vyznačují vždy kolem značky prvku zleva, shora, zdola a zprava. Aby tento zápis byl v bodovém písmu dostatečně názorný, je nutné ho zapsat ve třech řádcích.
Tam, kde to je možné, je nejvýhodnější kombinace tyflografiky s bodovým písmem.

Jednotlivé elektrony se vyznačují před značkou prvku bodem 5, shora bodem 6, zdola bodem 4 a zleva bodem 5:

velké cé s tečkou zleva, zprava, shora a zdola

Vynechaný znakVynechaný znak 6Vynechaný znak Zalomení
 5 6 1 4 5 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 4Vynechaný znak

Pokud jsou valenční elektrony vyznačovány v párech, pak se vyznačují i v bodovém přepisu, a to pár stojící před prvkem body 5, 6, pár shora body 3, 6, pár zdola body 1, 4 a pár zprava body 5, 6. Zápis je opět na třech řádcích:

velké en é se svislou čárou zleva a zprava a s vodorovnou čárou shora a zdola

Vynechaný znakVynechaný znak 3 6Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 5 6 6 1 3 4 5 1 5 5 6 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 1 4Vynechaný znakVynechaný znak

Jestliže jeden z valenčních elektronů je nepárový, vyznačuje se vždy bodem 5, i když se zapisuje zprava nebo zleva:

velké cé el se svislou čárou zleva, tečkou zprava a s vodorovnou čárou shora a zdola

Vynechaný znakVynechaný znak 3 6Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 5 6 6 1 4 1 3 5 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 1 4Vynechaný znakVynechaný znak

velké há s tečkou zleva

Začátek   5 6 1 2 5  Konec

Zápis elektronových vzorců lze provést i do jedné řádky pomocí symbolů pro indexy přesně shora a přesně zdola. Pořadí zápisu je pak následující %ndash; elektronový pár zleva (body 5, 6), index přesně shora, elektronový pár shora (body 2, 5), značka prvku, index přesně zdola, elektronový pár zdola (body 2, 5) a elektron či elektronový pár zprava (bod 5, nebo body 5, 6):

velké cé el se svislou čárou zleva, tečkou zprava a s vodorovnou čárou shora a zdola

Začátek   5 6 6 3 4 2 5 6 1 4 1 2 3 6 1 6 2 5 5 6  Konec

velké en é se svislou čárou zleva a zprava a s vodorovnou čárou shora a zdola

Začátek   5 6 6 3 4 2 5 6 1 3 4 5 1 5 6 1 6 2 5 5 6  Konec

Těchto zkrácených zápisů lze používat při psaní poznámek; při tisku učebnice je nezbytný pro názornost zápis do tří řádků s odpovídajícím rozmístěním elektronů či elektronových párů.