Bodový zápis cyklických racionálních vzorců má značný význam při přepisu polycyklických sloučenin s kondenzovanými cykly. Cyklické sloučeniny i s více izolovanými cykly lze přepsat do jedné řádky, ale přepis polycyklických sloučenin do jedné řádky ztrácí na přehlednosti. Proto je nutný tyflografický obrázek nebo alespoň grafické schema racionálních vzorců bodovým zápisem.

Pokud nejsou na cyklických řetězcích vázány substituenty, lze stejně jako v předchozích případech užít zjednodušeného zápisu:

purin

šestiúhelník s druhou, čtvrtou a šestou hranou zdvojenou a s třetím a pátým vrcholem velké en spojený přes svoji druhou hranu se čtvrtou hranou pětiúhelníka s druhou a čtvrtou hranou zdvojenou a s prvním vrcholem velké en velké há a se třetím vrcholem velké en

Začátek   0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 3 4 5 1 2 5Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
 6 1 3 4 5 6 2 4 6 2 4 4 2 6 3 5 1 1 5 3Vynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 1 2 3 0 0 0 4 5 6 1 2 3 3 6 4 5 6 1 2 3 6 1 3 4 5 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 4 2 4 6 2 6 0 3 5 1Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 6 1 3 4 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak

Deriváty polycyklických sloučenin se zapisují tak, že se vyznačí vazba mezi substituentem a heteroatomem nebo mezi substituentem a cyklem v příslušném průsečíku vazeb:

guanin

šestiúhelník s druhou, čtvrtou a šestou hranou zdvojenou a s prvním vrcholem s dvojnásobnou vazbou velké ó, čtvrtým vrcholem velké en, pátým vrcholem s jednoduchou vazbou velké há s dolním indexem 2 konec indexu velké en a šestým vrcholem velké en s jednoduchou vazbou velké há spojený přes svoji druhou hranu se čtvrtou hranou pětiúhelníka s druhou a čtvrtou hranou zdvojenou a s prvním vrcholem velké en s jednoduchou vazbou velké há a se třetím vrcholem velké en

Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 6 1 3 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 5 6 1 3 4 5 3 6 1 2 5Vynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 6 2 4 0 4 2 6 3 5 1 0 1 5 3Vynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znak 5 6 1 2 5 3 6 1 3 4 5 0 0 0 1 2 4 5 0 0 0 0 1 2 4 5Vynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 1 2 3 0 0 0 4 5 6 1 2 3 0 0 4 5 6 1 2 3Vynechaný znak Zalomení
 5 6 1 2 5 2 3 1 3 4 5 3 6 1 2 4 5 0 0 0 0 1 2 4 5 3 6 3 6 3 6 6 1 3 4 5 Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 0 4 2 4 6 2 6 0 3 5 1Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak Zalomení
Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak 0 0 0 0 6 1 3 4 5Vynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znakVynechaný znak