Acidobazické reakce se zapisují stejně jako ostatní reakce iontové (díl druhý CH16 Chemické rovnice ). Chceme-li vyznačit konjugované páry, zapíšeme pod jednotlivé vzorce označení velké ká s dolním indexem 1 konec dolního indexu čárka velké zet s dolním indexem 1 konec dolního indexu čárka velké ká s dolním indexem 2 konec dolního indexu čárka velké zet s dolním indexem 2 konec dolního indexu do závorek. Pokud chceme jednotlivé konjugované páry připojit, je třeba jednu dvojici zapsat nad a druhou pod řádek, v němž je zapsaná rovnice. V případě, že se zápis rovnice nevejde na jeden řádek (u acidobazických reakcí to je málo pravděpodobné), rozdělí se rovnice podle běžných pravidel. Označení konjugovaných párů v závorkách vyloučí možnost záměny s pokračující částí rovnice:

sloučenina velké en velké há s dolním indexem 3 konec indexu konec sloučeniny pod sloučeninou závorka velké zet s dolním indexem 1 konec indexu závorka zavřít plus sloučenina velké há s dolním indexem dva konec indexu velké ó konec sloučeniny pod sloučeninou závorka velké ká s dolním indexem 2 konec indexu závorka zavřít obousměrná šipka sloučenina velké en velké há s dolním indexem 4 konec indexu a horním indexem + konec indexu konec sloučeniny pod sloučeninou závorka velké ká s dolním indexem 1 konec indexu závorka zavřít plus sloučenina velké ó velké há s horním indexem mínus konec indexu konec sloučeniny pod sloučeninou závorka velké zet s dolním indexem dva konec indexu závorka zavřít

Začátek   5 6 1 3 4 5 1 2 5 2 5 0 2 5 6 5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 0 2 4 6 2 3 5 6 1 3 5 0 1 3 4 5 1 2 5 2 5 6 3 4 2 5 6 1 3 5 0 2 5 6 5 6 1 3 5 1 2 5 3 4 3 6 1 5 6 Zalomení
Vynechaný znak 2 3 6 6 1 3 5 6 2 3 5 6 0 2 3 6 6 1 3 2 3 3 5 6 0 0 0 2 3 6 6 1 3 5 3 5 6 0 0 0 2 3 6 6 1 3 5 6 2 3 3 5 6Vynechaný znak

Rovnovážné konstanty a konstanty acidity nebo bazicity zapisujeme podle základních pravidel pro zápis zlomků:

velké ká je rovno zlomek hranatá závorka velké há s dolním indexem 3 konec dolního indexu velké ó s horním indexem plus konec horního indexu hranatá zavřít krát hranatá závorka velké bé s horním indexem mínus konec horního indexu hranatá zavřít lomeno hranatá závorka velké há velké bé hranatá zavřít krát hranatá závorka velké há s dolním indexem 2 konec dolního indexu velké ó hranatá zavřít konec zlomku

Začátek   6 1 3 0 2 3 5 6 2 3 6 2 3 6 5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 3 4 2 5 6 1 5 6 6 3 5 6 0 3 Zalomení
 3 6 2 3 6 6 1 2 3 4 3 6 1 5 6 6 3 5 6 1 2 4 5 6 6 2 3 6 5 6 1 2 5 1 2 6 3 5 6 0 3 Zalomení
 3 6 2 3 6 5 6 1 2 5 2 3 1 3 5 6 3 5 6 5 6  Konec

Zápis pH a pOH je shodný s černotiskem, při přepisu pOH se užívá znak pro řetězec velkých písmen:

pH + pOH = 14

Začátek   1 2 3 4 6 1 2 5 0 2 5 6 1 2 3 4 5 6 1 3 5 1 2 5 0 2 3 5 6 3 4 5 6 1 1 4 5  Konec