9. 9. 2015

Všem, kdo využívají Knihovní bránu pro zrakově postižené, dáváme na vědomí, že po letech provozu v jednom a témž “kabátku” obměňujeme vizuální podobu a uspořádání jednotlivých prvků webového rozhraní.

Základní funkcionality a také přístupnost rozhraní zůstávají nedotčeny: Nadále je tak možné prohledávat všechny zapojené knihovny (či jen jejich výběr), volit pouze z relevantních typů dokumentů (hmatové, elektronické, černotiskové, zvukové), příp. okamžitě stahovat digitální obsah z knihoven, které to umožňují. Současně také platí, že stále usilujeme o rozšiřování počtu databází, do nichž bude možné knihovní bránou přistupovat, proto se také nabídka zapojených knihoven a webových úložišť může nadále průběžně měnit.

Máte-li v souvislosti s novým rozhraním jakýkoliv související (organizační, technický…) komentář či podnět, prosím neváhejte se s námi o něj podělit (knihovna@teiresias.muni.cz).