Hmatové grafické listy

Kromě hmatových publikací textových, příp. opatřených grafikou ve formě reliéfního tisku na tzv. mikrokapsulovém papíru (o technologii více zde), zpřístupňuje fond Knihovny také samostatné grafické listy zhotovené z trvanlivého plastu (čirého, bílého či kolorovaného), které v reliéfním zobrazení prezentují jak základní kartografická data, tak např. známé architektonické památky nebo obrazy využitelné pro výuku přírodopisu. 

Až na ojedinělé výjimky jsou všechny dostupné dokumenty stručně popsány italsky (veškeré architektonické a přírodopisné listy, mapy), německy (některé mapové atlasy) a francouzsky (některé mapy), zcela výjimečně anglicky (několik mapových atlasů).

Vydavateli těchto listů jsou následující instituce: 

  • Sdružení slepeckých ústavů (Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi) z Říma
  • Asociace Valentina Haüye (Association Valentin Haüy) z Paříže.
  • Německá centrální slepecká knihovna (Deutsche Zentralbücherei für Blinde) z Lipska
     
Veškeré listy jsou vhodným doplňkem běžné výuky nevidomých na základních i středních školách, v případě zájmu o jejich zapůjčení kontaktujte prosím vedoucí Knihovny Střediska Teiresiás.

Níže uvádíme základní členění dostupných hmatových listů a jejich ukázky v galeriích na samostatných podstránkách. Všechny listy jsou řádně katalogizovány, takže je možné hledat je i standardně prostřednictvím katalogu; experimentálně je možné všechny hmatové listy geografické a architektonické procházet ve speciální virtuální prohlídce (viz níže).

Virtuální prohlídka kartografického a architektonického hmatového fondu

Aby bylo možné "na dálku" hmatové listy intuitivně procházet a udělat si představu o jejich formě a množství zobrazených informací, byly pořízeny jejich fotografie; listy, které jsou vázány na určitý region, byly pak zasazeny na příslušné místo do běžných mapových podkladů. Ve virtuální prohlídce je tak možné nechat si zobrazit všechny dostupné listy určité oblasti, příp. prezentující určitý objekt. Podrobnější nápověda je součástí prohlídky.

Vstup do aplikace 

virtualni-prohlidka-grafickym-fondem.png