Studium

Studium studentů s jakýmkoliv typem postižení organizačně zajišťují pracovníci Studijního oddělení Střediska Teiresiás. Jejich agenda zahrnuje celou škálu opatření – od navržení komplexního individuálního studijního plánu, přes návrhy adaptací studia s ohledem na fyzické možnosti studentů až po příležitostnou administraci závěrečných testů z jednotlivých předmětů. Současně pokrývá i agendu související s přijímacím řízením.

Máte-li zájem o konzultaci s konkrétním pracovníkem Studijního oddělení a chcete-li mít jistotu, že se Vám bude moci plně věnovat, dejte mu prosím zprávu předem (ať už telefonicky, nebo e-mailem).