Termíny přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Název přijímací zkoušky Termín Kterých fakult se týká
Test studijních předpokladů 23. a 24. dubna 2022 Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky

Přijímací zkouška z fyziky, chemie, biologie či somatologie

23. června 2022 (bakalářské studium), 
17. a 18. června 2022 (magisterské studium)

Lékařská fakulta
Oborový přijímací test 21. května 2022 Fakulta sportovních studií
Národní srovnávací zkoušky, testy
Základy společenských věd a případně Obecné studijní předpoklady
11. prosince 2021
4. února 2022
5. března 2022
2. dubna 2022
Fakulta sociálních studií
Oborový přijímací test 20. až 23. června 2022 Farmaceutická fakulta


Odborné testy a praktické zkoušky

Název testu či zkoušky Termín Které fakulty či oboru se týká
Odborný test 23. dubna 2022 Přírodovědecká fakulta
Písemná oborová zkouška 22. až 25. dubna 2022 Filozofická fakulta (vybrané programy)
Ústní pohovor Bude upřesněno Filozofická fakulta (vybrané programy)
Talentová zkouška Bude upřesněno Filozofická fakulta (program Teorie a provozovací praxe staré hudby)
Odborný test 19. až 24. dubna 2022 Pedagogická fakulta
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy 14. nebo 15. května 2022 Fakulta sportovních studií